ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 62


FI květen 2022

Farmakoterapeutické informace 5/2022  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - HYPNOMIDATE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Informační dopis - Rosucard

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně nové velikosti balení léčivých přípravků Rosucard, 20 mg tbl. flm. 28 a  Rosucard, 20 mg tbl. flm. 84.  


Generika a biosimilars spolu se SÚKL šetří miliardy a pomáhají léčit více pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) každoročně rozhoduje ve stovkách řízení, která posilují dostupnost léčby pro české pacienty. V posledních letech šlo např. o pacienty s Crohnovou chorobou, vysokým cholesterolem, karcinomem prsu a mnohé další. Přehodnocení maximální ceny a výše úhrady umožňují expertům SÚKL svým vstupem na trh generika a biosimilars, revize pak přinášejí ročně miliardové úspory v systému veřejného zdravotního pojištění. Za posledních pět let ušetřily generické a biosimilární léky českému zdravotnictví celkem 9,8 miliardy korun. Dalších skoro šestnáct miliard se (při stejném tempu vstupování generik na trh) ušetří do roku 2030 v deseti nejnákladnějších molekulách, kterým v nadcházejících pěti letech postupně uplyne patentová ochrana, vyplývá to z detailní analýzy společnosti IQVIA.  


Závaznost 11. vydání Evropského lékopisu

Informace o závaznosti textů 11. vydání Evropského lékopisu.  


Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP ze dne 11.04.2022

SÚKL informuje, že ke dni 11.04.2022 byl na webových stránkách MZ zveřejněn seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.  


Prodloužení doby použitelnosti Comirnaty na 12 měsíců

Evropská léková agentura (EMA) dne 24.3.2022 a 4.4.2022 schválila následující změny registrační dokumentace léčivého přípravku Comirnaty 30 mikrogramů/dávku koncentrát pro injekční disperzi (tzv. vakcína bez potřeby ředění nebo-li ready to use, použití od 12ti let,  s šedým víčkem), Comirnaty 30 mikrogramů/dávku koncentrát pro injekční disperzi (vakcína, kterou je potřeba před použitím naředit, použití od 12ti let, s fialovým víčkem) a  Comirnaty 10 mikrogramů/dávku koncentrát pro injekční disperzi (tzv. pediatrická vakcína pro děti od 5 do 11 let, s oranžovým víčkem) prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku z  9 měsíců na 12 měsíců při teplotě -90 °C až -60 °C.  


Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Lomexin 600 mg měkké vaginální tobolky, velikost balení 1 vaginální tobolka

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Lomexin, 600 mg, vag.cps.mol., velikost balení 1 vaginální tobolka, SÚKL kód 49197. Způsob výdeje velikosti balení 2 vaginální tobolky zůstává nezměněn.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se nákladů na pronájem a úklid kancelářských budov užívaných Ústavem v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. Konkrétně dotaz směřoval na kancelářské budovy užívané Ústavem, náklady s jejich užíváním spojené, na počet zaměstnanců v nich pracujících a náklady spojené s provozem, údržbou a úklidem těchto budov.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 2. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkajících se vakcín proti onemocnění covid-19, konkrétně: Poskytnutí navazujícího odborného stanovisko Ústavu, č. j. Sukl243383/2021, dále odborného stanoviska Ústavu, č. j. Sukl280014/2021, odborného stanoviska Ústavu, č. j. sukl295844/2021, odborného stanoviska Ústavu, č. j. Sukl315379/2021 a odborné stanovisko Ústavu, č. j. Sukl319628/2021. Které očkovací látky Státní ústav pro kontrolu léčiv dočasně povoluje. Kde jsou očkovací látky registrovány. Jaké společnosti dostaly registraci k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19.    


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2022


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Sdělení SÚKL ze dne 26. 4. 2022

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Accupro,  5mg tbl. flm. 30,  Accupro, 10 mg tbl. flm. 30 a  Accupro, 20 mg tbl. flm. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Věstník 4/2022

Věstník SÚKL 4/2022 zveřejněn 26. 4. 2022  


Actilyse - omezení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně omezené dostupnosti léčivého přípravku ACTILYSE.  


Závada v jakosti u sirupu Ambrobene: Pacienti mají léčivo jedné z šarží vrátit do lékáren

SÚKL informuje o stahování léčivého přípravku Ambrobene z úrovně pacientů. K tomuto opatření přistoupil držitel rozhodnutí o registraci kvůli závadě v jakosti.   


Sdělení SÚKL ze dne 25.4.2022

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ambrobene 15mg/5ml sir. 100ml až z úrovně pacientů.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - FSME-IMMUN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Sdělení SÚKL ze dne 22.4.2022

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Ambrobene 15mg/5ml sir. 100ml.    


Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 5. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  


abrocitinib (Cibinqo, Pfizer, spol. s r.o.)


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. 30   


Rok 2022


Změna registrace léčivého přípravku YLPIO 80 mg/2,5 mg tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně možnosti dávkování léčivého přípravku YLPIO, 80 mg/2,5 mg, tbl.nob. dělením tablety pomocí půlící rýhy.  


Rok 2021

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2021.  


Informační dopis - Cabazitaxel Accord

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se s polečností Accord Healthcare S.L.U., Španělsko a Evropskou lékovou agenturou by Vás rádi informovali o následujících skutečnostech.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 3. 2022

Žádost o poskytnutí  všech rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci reklamy na léčivé přípravky, která nabyla právní  moci v roce 2020.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Genotropin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Genotropin.   


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - AVASTIN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.4.2022

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2022. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   


Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.5.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh Seznamu ZP").   


Reakce SÚKL na tiskovou zprávu hnutí Iniciativa 21

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na tiskovou zprávu (TZ) s názvem Čas prolomit tabu: zastíraná fakta o následcích očkování proti covidu, kterou vydalo hnutí Iniciativa 21 v pondělí 11. dubna 2022.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa 5 g/100 ml.    


Sdělení SÚKL ze dne 13. 4. 2022

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Covid-19 Vaccine Janssen,  8,92log10inf.U/0,5ml inj. sus. 10X2,5ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku paracetamol

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku paracetamol v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 25. - 27. ledna 2022.  


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku folkodin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku folkodin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 25. - 27. ledna 2022.  


Melatonin 3 mg Day & Night


Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 1. 2022

Žádost o informace v tomto znění: „ Podle informací zveřejněných na webu SÚKlu, vakcínu Comirnaty (Pfizer, BioNTech) podmínečně registrovala Evropská komise na základě hodnocení EMA. Dále je uvedeno, že složení vakcíny Comirnaty obsahuje kromě léčivé látky, kterou je jednovláknová mediátorová RNA, následující pomocné látky:  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Immunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Immunoglobulina G Endovenosa Biotest pasteurizada, 5g/100 ml  


Novela registrační vyhlášky (č. 27/2022 Sb.) – názvy léčivých látek v českém jazyce

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci, že v souladu s vyhláškou č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 27/2022 Sb., která je účinná ode dne 8. 3. 2022, se v informacích o přípravku uvádí název léčivé látky/léčivých látek v českém jazyce.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2022

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  


Rok 2022

Přehled vydaných publikací zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  


Seminář č. 8 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře č. 7 ze dne 8. 6. 2022)  


UST-44


Seminář č. 7 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata   


Informační dopisy pro provozovatele

Informační dopisy, které jsou určené provozovatelům a týkají se informací souvisejících se závadami v jakosti léčivých přípravků.  


Březen 2022

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Vyvanse®

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivých přípravků Vyvanse®, 30mg 28 cápsulas a Vyvanse®, 50mg 28 cápsulas  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Alevian Duo®

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Alevian Duo® 100 mg/300 mg, 32 cápsulas.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - AVASTIN

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  


ECDC a EMA vydaly doporučení ke čtvrtým dávkám mRNA vakcín proti covid-19

Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a pracovní skupina Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) pro covid-19 (ETF) dospěly k závěru, že je příliš brzy na to, aby bylo možné uvažovat o použití čtvrté dávky mRNA vakcín proti covid-19 (Comirnaty a Spikevax) v běžné populaci.  


PHV-6 verze 3


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Cialis a Viagra

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Cialis 20mg tbl. flm. 4, Cialis 5mg tbl. flm. 28 a Viagra 100mg tbl. flm. 4  


BCG (Bacillus Calmette Guérin, Medac GmbH)


Informační dopis - BCG-Medac prášek a disperzní prostředí pro intravezikální suspenzi

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se společností Medac GmbH by Vás chtěli informovat o následujících skutečnostech.  


CalMag s Melatoninem


FI duben 2022

Farmakoterapeutické informace 4/2022  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 2. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnických prostředků, konkrétně: Zda jsou ES a EC certifikáty veřejně dostupnými dokumenty. Zda je prohlášení o shodě veřejně dostupnou listinou. Jaké byly podmínky a zákonný rámec uvedení některých konkrétních zdravotnických prostředků na trh. Na základě čeho byly některé zdravotnické prostředky zařazeny do rizikové třídy IIb. Jak je státním Ústavem rozhodováno o zařazení zdravotnických prostředků do rizikových tříd.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 3. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se důvodů pro zařazení zdravotnického prostředku do rizikové třídy IIb, konkrétně proč byl zdravotnický prostředek s ohledem na složení do této třídy zařazen.