Informace o průběhu správních řízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv v procesu stanovování maximálních cen a výše a podmínek úhrady umožňuje nahlížet do dokumentace tvořící spis správních řízení a zároveň informuje o jednotlivých řízeních.    

V případě problémů s nahlížením, prosím kontaktujte administrátora na adrese spisy-CaU@sukl_cz.

Protokoly o nahlížení do již uzavřených spisů správních řízení jsou dostupné ve spise sp. zn.  SUKLS99632/2018.