Informace o průběhu správních řízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv v procesu stanovování maximálních cen a výše a podmínek úhrady umožňuje nahlížet do dokumentace tvořící spis správních řízení a zároveň informuje o jednotlivých řízeních.    

V případě problémů s nahlížením, prosím kontaktujte administrátora na adrese spisy-CaU@sukl_cz.

Protokoly o nahlížení do již uzavřených spisů správních řízení jsou dostupné ve spise sp. zn.  SUKLS99632/2018.

Upozornění: 

Systém pro nahlížení do dokumentace SŘ „Verso“ je z důvodu podepisovací komponenty v současné době dostupný již jen v internetovém prohlížeči MS Internet Explorer.

SÚKL si je vědom toho, že se jedná o významné omezení, a proto bude přístup do systému v nejbližší době nahrazen novou verzí, která již nebude vyžadovat použití Java skriptu a bude fungovat ve všech aktuálních verzích prohlížečů.

Nově již nebude použit elektronický podpis, ale ověření uživatele bude nahrazeno přihlášením prostřednictvím Národní identitní autority (NIA).

Tuto změnu připravujeme k nasazení na přelomu září a října 2021.

Děkujeme za pochopení