ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 4/2022

Věstník SÚKL 4/2022 zveřejněn 26. 4. 2022  

pdf.png Věstník 2022/4, soubor typu pdf, (752,96 kB)

Obsah:
 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – březen 2022
 • Přehled pokynů platných k 1. 4. 2022 
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v březnu 2022 
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v březnu 2022 
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky 
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda 
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci březnu 2022 
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti 
 • Nově registrované přípravky v roce 2022 
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2022 
 • Zrušené registrace v roce 2022