ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 67


Souběžné dovozy, kterým skončila platnost povolení


Zrušené povolené souběžné dovozy


Povolené souběžné dovozy


Zrušené registrace


Přípravky, kterým skončila platnost rozhodnutí o registraci


Nově registrované přípravky centralizovanou procedurou


Nově registrované přípravky (bez centralizovaných)


Přehledy léčivých přípravků – 2016


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.2.2016

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 07/2015 - 12/2015).  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.2.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Sankce - rok 2016


Do 31. 12. 2015


Do 31. 12. 2014


Informace o odcizení léčivého přípravku Neulastim

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Neulastim (Neulasta), inj.sol.        


Sankce - rok 2016


Sdělení SÚKL ze dne 29.1.2016

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  PRAMIPEXOL STADA 0,7 mg TABLETY, POR TBL NOB 100x0,7 mg  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Do 31. 12. 2014


Do 31. 12. 2014


Do 31. 12. 2014


Do 31. 12. 2014


2015


Věstník SÚKL 1/2016

Věstník SÚKL 1/2016 zveřejněn 21. 1. 2016  


Věstník SÚKL 2016


Návrh Seznamu k 20.1.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Sankce - rok 2016


Sankce - rok 2016


Sankce - rok 2016


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Coveram 5mg/5mg Tablets

SÚKL obdržel od irské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Coveram 5 mg/5 mg tablets.  


Návod na vyplnění výročních zpráv

Na stránkách SÚKL ve složce hemovigilance/zasílání výročních zpráv byl zveřejněn návod, jak vyplnit výroční zprávu o závažných nežádoucích reakcích a výroční zprávu o závažných nežádoucích událostech. https://www.sukl.cz/zdravotnicka-zarizeni/zasilani-vyrocnich-zprav  


Informace o postupu a činnostech v souvislosti se zavedením loga EU

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o postupu a činnostech v souvislosti se zavedením loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 12. 2015

Poskytnutí plného znění usnesení Městského soudu v Praze zde dne 11. 12. 2015, na základě kterého se musí SÚKL zdržet užití SW aplikace eRecept (ERP) - Centrální úložiště elektronických receptů.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 12. 2015

Poskytnutí plného znění usnesení Městského soudu v Praze, jímž se nařizuje předběžné opatření, na základě kterého nesmí SÚKL užívat SW aplikace popsané ve stanovisku SÚKL z 16. 12. 2015 zveřejněném na internetových stránkách SÚKL.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 12. 2015

Poskytnutí informací ohledně užívání právního informačního systému CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r. o.) :  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2015

Poskytnutí informací k cenovým kontrolám zdravotnických prostředků:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 11. 2015

Poskytnutí informací týkající se textu auditu hospodaření.  


Sankce - rok 2016


Sankce - rok 2016


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 10. 2015

Žádost o poskytnutí textů následujících rozhodnutí:  


2016


Informace o odcizení léčivé látky Ketamine Hydrochloride

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivé látky Ketamine Hydrochloride    


Sdělení SÚKL ze dne 14.1.2016 (4)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dováženého léčivého přípravku Bioparox, nas.+ orm. spr. sol., reg. č.:15/833/92-S/C/PI/002/14 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.1.2016 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dováženého léčivého přípravku Bioparox, nas.+ orm. spr. sol., reg. č.:15/833/92-S/C/PI/001/14 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.1.2016 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dováženého léčivého přípravku Bioparox, nas.+ orm. spr. sol., reg. č.:15/833/92-S/C/PI/003/14 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Tarceva

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Tarceva, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Roche Registration Limited .  


Sdělení SÚKL ze dne 14.1.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dováženého léčivého přípravku Bioparox, nas.+ orm. spr. sol., reg. č.:15/833/92-S/C/PI/001/13 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.1.2016

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku UTROGESTAN,POR CPS MOL 30X100MG až z úrovně pacientů.  


Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek BCG Vaccine „SSI“

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti neregistrovaného léčivého přípravku BCG Vaccine „SSI“ .  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Testosteron Depot 250mg Eifelfango

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu 10 padělaných balení léčivého přípravku Testosteron Depot 250mg Eifelfango, inj. sol., 10x1ml.  


Informační dopis - Gilenya

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Gilenya, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Novartis Europharm Limited.  


PHV-3 verze 4

Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti humánních léčivých přípravků  


Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.   


Sdělení SÚKL ze dne 7.1.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA,  inv.inj.sol. , 10x10 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.1.2016

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku MONACE COMBI 20 MG/12,5 MG , POR TBL NOB, 30 TBL až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  


Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 7.1.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Strategický plán SÚKL pro roky 2021-2025


Projekty 2014

Tyto projekty byly oddělením analytické chemie navrženy v roce 2014 a uzavřeny v roce 2015.  


Prosinec 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


FI leden 2016

Farmakoterapeutické informace 1/2016  


2016

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2016  


Rok 2016


Přehled seminářů v roce 2016


Varování před přístrojem Haemospect

SÚKL upozorňuje,  že přístroj  Haemospect  od firmy  MBR Optical Systems GmbH & Co. KG  pro ne-invazivní stanovení hladiny hemoglobinu v krvi v některých případech chybně změřil množství hemoglobinu u pacientů s velmi nízkou hladinou hemoglobinu v krvi.  


Oprava seznamu IPLP k 4.1.2016

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Informační dopis - Viekirax, Exviera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Viekirax a Exviera, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností AbbVie s r.o.  


Rok 2016