ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář č. 8 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře č. 7 ze dne 8. 6. 2022)  

Datum konání: 9. 6. 2022 od 9.30 hod. do cca 15.30 hod.

Místo konání: Předpokládáme konání prezenční formou ve velkém sále SÚKL. Podle epidemiologické situace a v tu dobu platných opatření vlády však může dojít ke změně, sledujte proto prosím další informace na webu SÚKL.  

Upozorňujeme účastníky semináře, že není možné z kapacitních důvodů parkovat v areálu SZÚ/SÚKL. Děkujeme za pochopení.

 

Program semináře:

Aktuální témata sekce registrací:

 1. Shrnutí uplynulého období a výhled do budoucna – úvodní slovo ředitele sekce REG
 2. EU projekty elektronizace a postoj SÚKL
 3. Novinky v oblasti dostupnosti LP
 4. Plné moce
 5. Registrační aktuality aneb co se do jiných témat nevešlo
 6. Aktuality k informacím o přípravku a k OTC výdeji léčivých přípravků
 7. Vícejazyčné obaly – CMDh Best Practice Guide
 8. Aktualizace textů generik po zániku referenčního přípravku
 9. Oxid titaničitý – dopady nařízení EK
 10. Nitrosaminy – současná situace

 

Prezentace budou k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části Prezentace ze seminářů a konferencí https://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/rok-2022nejpozději dva dny před začátkem semináře, tj. během pondělí 6. 6. 2022. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou.

 

Prosíme zástupce držitelů rozhodnutí o registraci o zaslání případných dotazů k problematice a návrhů témat k diskuzi, a to nejpozději do 30. 4. 2022. Dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu registrace.LP@sukl_cz s uvedením "Registrační seminář" v předmětu e-mailu kvůli snadnější identifikaci. Dle povahy dotazů bude přizpůsoben obsah a případně délka semináře.

 

Cílová skupina: zástupci držitelů rozhodnutí o registraci

 

Garant: MUDr. Jitka Vokrouhlická, tel. č. 272 185 788, e-mail: jitka.vokrouhlicka@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Anna Holubová, tel. č.: 272 185 970, e-mail: info@cszt-sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Bc. Lucie Mrázková, tel. č.: 272 185 804, e-mail: registrace.LP@sukl_cz 

Kontaktní osoba pro platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: ucetni@cszt-sukl_cz


Přihlášení:

POZOR – změna způsobu přihlašování!!!

Přihlásit se na seminář můžete pomocí webového formuláře na tomto odkaze: https://www.cszt-sukl.cz/seminare/seminar-c-8-sekce-registraci

Uzávěrka přihlášek: 2. 6. 2022 nebo při naplnění sálu


Poplatek v Kč

 • nekomerční subjekty částka 1000,- Kč
 • komerční subjekty částka Kč 3500,- Kč

 

Účastnický poplatek je hrazen bezhotovostním převodem. Platba účastnických poplatků je nutná předem. Součástí poplatku je občerstvení poskytnuté v průběhu semináře.  Informace o částce a bankovním spojení je zasílána v pozvánce na akci po odeslání přihlášky. Variabilní symbol bude generován automaticky po přihlášení na seminář.

 

Pozn.: Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).


Maximální počet účastníků: 100

Prezentace k semináři č. 8 – Sekce registrací, 06.06.2022

Seminář sekce registrací – aktuální témata