Povinné informace

Souhrnné informace o SÚKL podle vyhlášky č.442/2006Sb.

1. Název Státní ústav pro kontrolu léčiv
2. Důvod a způsob založení je k dispozici v rubrice Úřední deska SÚKL
3. Organizační struktura je k dispozici v rubrice Úřední deska SÚKL - Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
4.2 Adresy úřadoven
pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
Kontaktní poštovní adresa, adresa ředitelství, podatelna:
Šrobárova 48, Praha 10, 100 41
Úřední hodiny podatelny: Po-Čt 8-15h., Pá 8-14h.
Adresy a kontaktní údaje regionálních pracovišť sekce lékárenství a kontroly distribuce (OKL) jsou k dispozici v rubrice Kontakty - regionální pracoviště
Úřední hodiny: nejsou vyhlášeny pravidelné úřední hodiny, návštěvu je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem.
4.4 Telefonní čísla
4.5 Čísla faxu
jsou k dispozici v rubrice SÚKL - Kontakty
4.6 Adresa internetové stránky www.sukl.cz
4.7 Adresa e-podatelny posta@sukl_cz V rubrice Úřední deska SÚKL jsou k dispozici veškeré informace týkající se elektronické podatelny v rubrice Elektronická podatelna
4.8 Další elektronické adresy jsou k dispozici v rubrice - SÚKL - Kontakty
5. Případné platby lze poukázat Informace o možnostech provádění plateb na účty SÚKLu.
Další informace jsou k dispozici v rubrice Sazebník a poplatky, kde je též dostupný interkativní formulář, pro získání potřebných platebních údajů - čísla účtu, variabilního symbolu, pod kterým je třeba paltbu provést, atd. Tyto údaje jsou uvedeny na Potvrzení o zaplacení úhrady nákladů, které se objeví po odeslání vyplněného formuláře.
6. IČ 00023817
7. DIČ  --
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  
8.2 Rozpočet Podrobné informace o rozpočtu SÚKL jsou uvedeny ve Výroční zprávě o činnosti SÚKL
9. Žádosti o informace je k dispozici v rubrice - Úřední deska SÚKL - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
10. Příjem žádostí a
dalších podání
Informace týkající se příjmu různých typů žádostí dle odborné problematiky, ke které se vztahují jsou dostupné v příslušných pokynech SÚKL v rubrice Činnosti SÚKL - Legislativa.
11. Opravné prostředky v rubrice – Legislativa – Opravné prostředky:
12. Formuláře jsou součástí příslušných pokynů SÚKL v rubrice Legislativa - Pokyny a formuláře
13. Popisy postupů -
návody pro řešení
životních situací
popisy postupů jsou uvedeny v pokynech SÚKL v rubrice Legislativa - Pokyny a formuláře , postupy při vyřizování žádostí o informace jsou k dispozici v rubrice Úřední menu SÚKL  - Poskytování informací dle z. 106/1999Sb.
14.1 Nejdůležitější
používané předpisy
jsou k dispozici v rubrice Činnosti SÚKL - Legislativa
14.1 Vydané
právní předpisy
SÚKL nevydává žádné právní předpisy
15.1 Sazebník úhrad
za poskytování informací
je k dispozici v rubrice – Úřední deska SÚKL - Poskytování informací - Úhrady za úkony spojené s poskytováním informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu
o výši úhrad
za poskytnutí informací
žádná usnesení nebyla dosud vydána
16. Licenční smlouvy  -
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. je k dispozici v rubrice Úřední deska SÚKL - Poskytování informací v rubrice -  Výroční zpráva o poskytování informací