Etické komise

Posuzování návrhů studií, které mají být v ČR realizovány, nezávisle na sobě provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv a nejméně jedna etická komise. Etické komise se při posuzování zaměřují zejména na posouzení etické stránky studie, kvalifikaci lékařů a vybavení pracoviště.  

Pokyny a formuláře

Pokyny a formuláře týkající se stanoviska etické komise.   

 

Etické komise pro multicentrická klinická hodnocení

V souladu s § 54 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se žádosti o stanoviska v případě multicentrických klinických hodnocení předkládají etickým komisím pro multicentrická hodnocení.  

 

Etické komise ustavené při zdravotnických zařízeních

Seznam Etických komisí ustavených při zdravotnických zařízeních ("lokální" etické komise).