ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokyny k platbě náhrad výdajů a správních poplatků

pokyn název angl. verze platnost od nahrazuje doplňuje
UST-36 verze 6 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost  dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách). ANO 26.2.2019 UST-36 verze 5 -
UST-29 verze 22 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony ANO 14.4.2022 UST-29 verze 21 -

UST-24 verze 9

Promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost, poskytování odborných informací příslušným orgánům ANO 25.4.2022 UST-24
verze 8
-