ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úhrady za úkony spojené s poskytováním informací

Státní ústav pro kontrolu léčiv je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn požadovat úhradu v souladu s ustanovením  § 17 zákona č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Úhrady dle aktuální platné verze pokynu UST-29 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací naleznete níže. Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby.

Úhrady za úkony spojené s poskytováním informací a služeb odborné knihovny

Položka

Popis úkonu

Úhrada úkonu

Jednotka

1

Pořízení kopií

1a

Kopie A4 - jednostranná

2 Kč

kus

1b

Kopie A4 - oboustranná

4 Kč

kus

1c

Kopie A3 - jednostranná

4 Kč

kus

1d

Kopie A3 - oboustranná

8 Kč

kus

1e

Skenování A4

2 Kč

kus

       

2

Opatření technických nosičů dat

2a

CD/DVD

10 Kč

kus

       

3

Odeslání informace žadateli

3a

Poštovní služby

podle aktuálního ceníku České pošty, s. p.

       

4

Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

4a

Vyhledání informace

272 Kč

každá, i započatá, hodina

  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance    
       

5

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

5a Výpůjčka knihovní jednotky z knihovny
 zdarma  
5b Kopie z databáze 20 Kč každých 10 stran předlohy (i započatých)
       

6

Rešerše, informace z odborných databází

6a

Zpracování rešerše

80 Kč

každá, i započatá, půlhodina

6b

Poplatek za výstup

viz bod 1-3