ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Důležité informace

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, na základě dosavadních zkušeností s dynamikou lékového trhu, připravilo novelu zákona o léčivech, která vstoupila v platnost dne 1. června 2024

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ), ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), na základě dosavadních zkušeností s dynamikou lékového trhu, připravilo...

 

Upozornění na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic v Evropské unii. 

 

Aktualizace datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje úpravu datového rozhraní Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, která...

 

500 milionů eReceptů: Jubilejní elektronický recept byl vystaven ve Slavkově u Brna

Od zavedení povinné elektronické preskripce v roce 2018 lékaři vystavili již více než pět set milionů eReceptů. Elektronický předpis s pořadovým číslem...

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Cialis a Eutirox

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Cialis 20mg a Eutirox 100mcg.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect, 100mg tbl. ent. 28.

 

Léčivé přípravky povolené dle § 13 odst. 2 písm. m) zákona o léčivech

Léčivé přípravky, kterým byla umožněna distribuce, výdej, uvádění do oběhu a používání při poskytování zdravotních služeb v případě závady v jakosti, která nepředstavuje...

 

Sdělení SÚKL ze dne 16. 7. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Atomoxetin Sandoz 100mg cps. dur. 28 I, Atomoxetin Sandoz 40mg cps. dur. 28 I, Atomoxetin Sandoz 18mg...

 

Nejnovější články

18. 07. 2024

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného...

 

18. 07. 2024

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – NILEMDO a NUSTENDI

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají...

 

18. 07. 2024

Informační dopis - CAR-T léčivé přípravky / Abecma, Breyanzi, Carvykti, Kymriah, Tecartus, Yescarta

držitelé rozhodnutí o registraci Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Janssen-Cilag International NV, Novartis Europharm Limited a Kite Pharma EU B.V. ve spolupráci se Státním...

 

17. 07. 2024

Aktualizace datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje úpravu datového rozhraní Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, která...

 

17. 07. 2024

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – COAXIL

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají...

 

17. 07. 2024

500 milionů eReceptů: Jubilejní elektronický recept byl vystaven ve Slavkově u Brna

Od zavedení povinné elektronické preskripce v roce 2018 lékaři vystavili již více než pět set milionů eReceptů. Elektronický předpis s pořadovým číslem...