Opatření obecné povahy

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě § 15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s § 171 až §174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy.  

OOP 04-21 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 04-21 týkající se stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.  

 

OOP 02-21 Stanovení výše a podmínky úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 02-21 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.      

 

OOP 01-21 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii

Opatření obecné povahy 01-21 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných výživ pro domácí terapii.  

 

OOP 04-20 Stanovení výše a podmínky úhrady léčivého přípravku pro moderní terapii (HOLOCLAR)

Opatření obecné povahy 04-20 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku pro moderní terapii HOLOCLAR.  

 

OOP 03-20 Stanovení výše a podmínky úhrady léčivého přípravku pro moderní terapii (ALOFISEL)

Opatření obecné povahy 03-20 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku pro moderní terapii ALOFISEL.  

 

OOP 02-20 Stanovení výše a podmínek úhrady magistraliter jinde nezařazených

Opatření obecné povahy 02-20 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady magistraliter jinde nezařazených.