ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OOP 05-22 Stanovení výše a podmínek úhrady magistraliter jinde nezařazených

Opatření obecné povahy 05-22 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady magistraliter jinde nezařazených.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 05-22, sp. zn. SUKLS341858/2021.

V Praze dne 17. 10. 2022

 Sekce cen a úhrad