ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OOP 07-23 Stanovení výše a podmínek úhrady tkání a buněk

Opatření obecné povahy 07-23 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady skupiny tkání a buněk.

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 a. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 07-23, sp. zn. SUKLS170159/2023.

Sekce cen  a úhrad 

V Praze dne 16. 11. 2023