ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úhrada správních poplatků

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, definuje povinnost správních úřadů vybírat správní poplatky za prováděné zpoplatněné úkony.  

Na základě ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel při podání žádosti povinen uhradit správní poplatky. Výše správních poplatků je stanovena v příloze uvedeného zákona. Pro přehlednost jsou zpoplatněné úkony týkající se správních řízení vedených SÚKL spolu s výší správního poplatku uvedeny i v aktuálně platných verzích pokynů UST-29 a UST-36.

Správní poplatky plaťte bankovním převodem před podáním žádosti. Variabilní symbol, pod kterým se má provést úhrada, získáte prostřednictvím interaktivního formuláře na webových stránkách SÚKL. Upozrňujeme, že při vyplňování tohoto formuláře je kontrolována správnost vyplněného čísla účtu, které musí být ve formátu IBAN. Podrobné informace týkající se vyplňování tohoto formuláře naleznete  aktuálně platných verzích pokynů UST-29 a UST-36.

Po vyplnění a odeslání formuláře budou Vámi zadané údaje zaznamenány do databáze a zobrazí se stránka s Potvrzením o zaplacení správního poplatku, na kterém bude uveden variabilní symbol, pod kterým platbu uhradíte. Toto potvrzení o zaplacení  předložíte ve dvojím vyhotovení zároveň se žádostí (v případě podání žádosti v listinné podobě). Jakmile bude platba připsána na příslušný účet, potvrdíme Vám tuto skutečnost na Potvrzení o zaplacení správního poplatku. Toto potvrzení Vám zašleme zpět. Takto potvrzený dokument Vám bude sloužit jako účetní doklad o úhradě správního poplatku.

Správní poplatky je možné uhradit i prostřednictvím kolku příslušné hodnoty (do 5 tis. Kč) nalepeného do volného místa v horní části formuláře vlevo (UST-29 aktuální verze). Formulář je shodný s formulářem pro úhradu správního poplatku bankovním převodem.