ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OOP 03-24 Stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 03-24 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 03-24, sp. zn. SUKLS30575/2024.

  

V Praze dne 1. 3. 2024

Sekce cen a úhrad