ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Texty přijatých zákonů jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů České republiky, kterou vydává Ministerstvo vnitra. Přijatý zákon nabývá platnosti (a tedy se stává i veřejným) dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti dnem stanoveným v zákoně.  

Právně závazná je pouze tištěná podoba Sbírky zákonů! Sbírku zákonů v elektronické podobě můžete najít na těchto stránkách:

Další zdroje informací z legislativní oblasti:

Přehled nejdůležitějších právních předpisů