Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Texty přijatých zákonů jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů České republiky, kterou vydává Ministerstvo vnitra. Přijatý zákon nabývá platnosti (a tedy se stává i veřejným) dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti dnem stanoveným v zákoně.  

Právně závazná je pouze tištěná podoba Sbírky zákonů! Sbírku zákonů v elektronické podobě můžete najít na těchto stránkách:

Další zdroje informací z legislativní oblasti:

Přehled nejdůležitějších právních předpisů