ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. 30   

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. 30, šarže BT13J11 s dobou použitelnosti 04/2025. Padělané balení bylo zachyceno na území Kosova. 

Léčivý přípravek Aspirin Protect není ve velikosti balení 30 tbl. v ČR registrován. Šarže BT13J11 nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Aspirin Protect, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti 

22. 4. 2022