ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 66


Kontrastní látky s obsahem gadolinia - informační dopis

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o opatřeních ke snížení rizika vzniku nefrogenní systémové fibrózy (NSF) po podání kontrastních látek obsahujících gadolinium (GdCAs).  


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.2.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Dr. Všivák - Efektivní vlasový šampon, Dr. Všivák - Efektivní vlasové tonikum, FIXAplast Capsicum – hřejivá náplast a Mediket Plus šampon

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálních léčivých přípravků Dr. Všivák - Efektivní vlasový šampon, Dr. Všivák - Efektivní vlasové tonikum, FIXAplast Capsicum – hřejivá náplast a  Mediket Plus šampon  


Kontrola lékáren v roce 2010

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  


Nabídka SÚKL ke vzájemné spolupráci

Vzhledem ke stále aktuálnější potřebě získávání přesných informací, týkajících se trhu s léčivými přípravky v České republice, nabízí Státní ústav pro kontrolu léčiv touto cestou vzájemnou spolupráci komerčním i nekomerčním subjektům ve zdravotnictví.  


Žádost SÚKL o součinnost

Žádost držitelům rozhodnutí o registraci o poskytnutí důležité informace  


2010


3. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 3. čtvrtletí roku 2010  


2. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 2. čtvrtletí roku 2010  


3. Je možné dovážet léčivé přípravky i ze třetích zemí?


Sdělení SÚKL za dne 26.01.2011

Stažení léčivého přípravku Ebixa 10mg/g, por.gtt.sol. z úrovně distributorů.  


Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Multaq (dronedarone), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Sanofi-Aventis s. r. o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léků vychází 25. ledna 2011  


Rok 2011

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  


Jednání CHMP 17. - 20. ledna 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA), které se konalo 17. – 20. ledna 2011  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 24.1.2011  


Kontrola u poskytovatelů zdravotní péče v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče.      


Multaq možná hepatotoxicita - otázky a odpovědi

Evropská léková agentura (EMA) byla upozorněna na dva případy výskytu závažného jaterního poškození u pacientů užívajících léčivý přípravek Multaq (dronedaron), u nichž nelze vyloučit příčinnou souvislost s přípravkem. Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) proto doporučil změny v informačních textech o tomto přípravku, které by napomáhaly k omezení možného rizika závažných jaterních komplikací.  


Kontrolní Seznam k 20.1.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.1.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.1.2011.  


Věstník SÚKL 1/2011

Věstník SÚKL 1/2011 je zveřejněn 20. 1. 2011.  


Věstník SÚKL 2011


Sdělení SÚKL ze dne 19.01.2011

Informace o dovozu šarží léčivého přípravku Tardyferon-fol, které mohou být vydávány k léčebnému použití.  


Konference č. 1

Léčivé přípravky - reklama zaměřená na odborníky.  


Přehled konferencí v roce 2011


Přehled konferencí

 V této části naleznete kompletní přehled konferencí pořadaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, včetně podrobných informací o obsahu jednotlivých akcí a oragnizačních pokynů.  


Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  


Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka


Nepřípustnost rozhodnutí / Dismissed on the grounds of inadmissibility


Bezpředmětnost rozhodnutí / Dismissed on the grounds of irrelevance


Záporná rozhodnutí / Negative decisions

   


Kladná rozhodnutí / Positive decisions

       


Rozhodnutí o výjimce z pravidla sunset clause

Rozhodnutí vydaná Ústavem na základě žádosti nebo z moci úřední.  


Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 12.01.2011

Uvolnění léčivého přípravku Aminosteril N HEPA 8% k distribuci, výdeji a léčebnému používání.   


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.1.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2010).  


2/ Výdeje léčivých přípravků


Rok 2011

Přehled držiteli rozhodnutí o registraci zaslaných informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům příslušné odbornosti v případě objevení se nové, důležité bezpečnostní informace.  


Rok 2011


Prosinec 2010

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.  


Sdělení SÚKL ze dne 10.01.2011

Stažení léčivého přípravku Augmentin DUO, por.plv.sus. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Krajské úřady

Informace a přístup do systému rychlé výstrahy a informací SÚKL.  


Seznam cen původce k 1.1.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.1.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.1.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci prosince 2010. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  


Doručování veřejnou vyhláškou


Hlášení k propouštění šarží u vybraných léčivých přípravků


FI leden 2011

Farmakoterapeutické informace 1/2011  


2011

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2011  


Výzvy SÚKL

Výzvy Státního ústavu pro kontrolu léčiv za účelem zajištění dostupnosti léčiv.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.1.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Mimořádná aktualizace Seznamu zahrnuje oproti řádnému Seznamu vydanému k 1.1.2011 opravu úhrady u 5 kódů léčivých přípravků z referenční skupiny 86/3 (antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na dva transmiterové systémy, p.o.) , u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady v části nabylo právní moci.  


Sdělení SÚKL ze dne 03.01.2011

Stažení léčivého přípravku URCYSTON PLANTA, por.spc. z úrovně zdravotnických zařízení.