ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 70


Kontrastní látky s obsahem gadolinia - informační dopis

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o opatřeních ke snížení rizika vzniku nefrogenní systémové fibrózy (NSF) po podání kontrastních látek obsahujících gadolinium (GdCAs).  


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.2.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Dr. Všivák - Efektivní vlasový šampon, Dr. Všivák - Efektivní vlasové tonikum, FIXAplast Capsicum – hřejivá náplast a Mediket Plus šampon

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálních léčivých přípravků Dr. Všivák - Efektivní vlasový šampon, Dr. Všivák - Efektivní vlasové tonikum, FIXAplast Capsicum – hřejivá náplast a  Mediket Plus šampon  


Kontrola lékáren v roce 2010

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  


Nabídka SÚKL ke vzájemné spolupráci

Vzhledem ke stále aktuálnější potřebě získávání přesných informací, týkajících se trhu s léčivými přípravky v České republice, nabízí Státní ústav pro kontrolu léčiv touto cestou vzájemnou spolupráci komerčním i nekomerčním subjektům ve zdravotnictví.  


Žádost SÚKL o součinnost

Žádost držitelům rozhodnutí o registraci o poskytnutí důležité informace  


2010


3. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 3. čtvrtletí roku 2010  


2. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 2. čtvrtletí roku 2010  


5. Jaké jsou základní povinnosti distributora?


3. Je možné dovážet léčivé přípravky i ze třetích zemí?


Sdělení SÚKL za dne 26.01.2011

Stažení léčivého přípravku Ebixa 10mg/g, por.gtt.sol. z úrovně distributorů.  


Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Multaq (dronedarone), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Sanofi-Aventis s. r. o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léků vychází 25. ledna 2011  


Rok 2011

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  


Jednání CHMP 17. - 20. ledna 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA), které se konalo 17. – 20. ledna 2011  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 24.1.2011  


Kontrola u poskytovatelů zdravotní péče v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče.      


Přípravky pro peritoneální dialýzu firmy Baxter

Zhodnocení výroby léčivých přípravků pro peritoneální dialýzu firmy Baxter vyvolané potenciální přítomností endotoxinů v některých šaržích   


Multaq možná hepatotoxicita - otázky a odpovědi

Evropská léková agentura (EMA) byla upozorněna na dva případy výskytu závažného jaterního poškození u pacientů užívajících léčivý přípravek Multaq (dronedaron), u nichž nelze vyloučit příčinnou souvislost s přípravkem. Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) proto doporučil změny v informačních textech o tomto přípravku, které by napomáhaly k omezení možného rizika závažných jaterních komplikací.  


Kontrolní Seznam k 20.1.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.1.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.1.2011.  


Věstník SÚKL 1/2011

Věstník SÚKL 1/2011 je zveřejněn 20. 1. 2011.  


Věstník SÚKL 2011


Sdělení SÚKL ze dne 19.01.2011

Informace o dovozu šarží léčivého přípravku Tardyferon-fol, které mohou být vydávány k léčebnému použití.  


Konference č. 1

Léčivé přípravky - reklama zaměřená na odborníky.  


Přehled konferencí v roce 2011


Přehled konferencí

 V této části naleznete kompletní přehled konferencí pořadaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, včetně podrobných informací o obsahu jednotlivých akcí a oragnizačních pokynů.  


Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  


Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka


Nepřípustnost rozhodnutí / Dismissed on the grounds of inadmissibility


Bezpředmětnost rozhodnutí / Dismissed on the grounds of irrelevance


Záporná rozhodnutí / Negative decisions

   


Kladná rozhodnutí / Positive decisions

       


Rozhodnutí o výjimce z pravidla sunset clause

Rozhodnutí vydaná Ústavem na základě žádosti nebo z moci úřední.  


Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 12.01.2011

Uvolnění léčivého přípravku Aminosteril N HEPA 8% k distribuci, výdeji a léčebnému používání.   


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.1.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2010).  


2/ Výdeje léčivých přípravků


Reakce SÚKL na tiskovou zprávu České lékařské komory publikovanou 11.1.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na dezinformace, které byly prezentovány na tiskové konferenci České lékařské komory.  


Rok 2011

Přehled držiteli rozhodnutí o registraci zaslaných informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům příslušné odbornosti v případě objevení se nové, důležité bezpečnostní informace.  


Rok 2011


Prosinec 2010

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.  


Sdělení SÚKL ze dne 10.01.2011

Stažení léčivého přípravku Augmentin DUO, por.plv.sus. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Krajské úřady

Informace a přístup do systému rychlé výstrahy a informací SÚKL.  


Seznam cen původce k 1.1.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.1.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.1.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci prosince 2010. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  


Doručování veřejnou vyhláškou


Hlášení k propouštění šarží u vybraných léčivých přípravků


FI leden 2011

Farmakoterapeutické informace 1/2011  


2011

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2011  


Výzvy SÚKL

Informace k výzvám k převzetí registrace nebo předložení návrhu specifického léčebného programu.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.1.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Mimořádná aktualizace Seznamu zahrnuje oproti řádnému Seznamu vydanému k 1.1.2011 opravu úhrady u 5 kódů léčivých přípravků z referenční skupiny 86/3 (antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na dva transmiterové systémy, p.o.) , u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady v části nabylo právní moci.  


4. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky - D.T.VAX

Narušení celistvosti balení léčivého přípravku D.T.VAX, inj.sus.     


Sdělení SÚKL ze dne 03.01.2011

Stažení léčivého přípravku URCYSTON PLANTA, por.spc. z úrovně zdravotnických zařízení.