ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 2. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkajících se vakcín proti onemocnění covid-19, konkrétně: Poskytnutí navazujícího odborného stanovisko Ústavu, č. j. Sukl243383/2021, dále odborného stanoviska Ústavu, č. j. Sukl280014/2021, odborného stanoviska Ústavu, č. j. sukl295844/2021, odborného stanoviska Ústavu, č. j. Sukl315379/2021 a odborné stanovisko Ústavu, č. j. Sukl319628/2021. Které očkovací látky Státní ústav pro kontrolu léčiv dočasně povoluje. Kde jsou očkovací látky registrovány. Jaké společnosti dostaly registraci k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19.    

Ústav žadateli poskytl následující informace:

K bodu 1. žadatelem požadované dokumenty.

K bodu 2. Ústav žadateli sdělil, že u národních registrací není žádný institut „dočasného povolení“, Ústav tedy dočasně nepovoluje žádný léčivý přípravek.

K bodu 3. Ústav žadatele informoval, že všechny očkovací látky proti covid-19, jejichž použití bylo upraveno mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví byly registrovány postupem Společenství, tedy rozhodnutí o registraci vydala Evropská komise, taková registrace je platná ve všech zemích EU/EHP.

K bodu 4. Ústav žadateli sdělil, že k aplikaci posilovacích dávek jsou (údaj k 28. 2. 2022) registrovány tyto vakcíny: Comirnaty, držitele rozhodnutí o registraci: BioNTech Manufacturing GmbH, Německo; Spikevax: držitele rozhodnutí o registraci: MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L., Španělsko; COVID-19 Vaccine Janssen, držitele rozhodnutí o registraci: Janssen-Cilag International NV, Belgie. Detaily k podání třetích dávek jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci dohledatelné podle názvu vakcíny v databázi léčivých přípravků SÚKL: https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php.