ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2022

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí konkrétních rozhodnutí Ústavu v oblasti bonusů dle zákona č. 551/1991 Sb.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o zdůvodnění neposkytnutí závěrečné zprávy z klinického hodnocení zdravotnického prostředku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, týkající se testování léků proti covid-19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím byla požadována pravomocná rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, týkající se možnosti registrace CDB oleje jako léčivého přípravku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, týkající se způsobu podání dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely v prášku Nutrilon 1 Allergy Digestive Care.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se otázky vstřebání zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, proč dekontaminační rohož výrobce AV Medical CZ s.r.o. je zdravotnický prostředek a v čem splňuje definici zdravotnického prostředku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím byla požadována pravomocná rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím byla požadována pravomocná rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, týkající se zařazení zdravotnického prostředku META<>CRILL® do rizikové skupiny.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o poskytnutí rozhodnutí Ústavu, která nabyla právní moci v letech 2018 a 2019 a týkají se porušení § 32 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění .  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se statistik reexportů léčiv v letech 2016 až 2021 spolu s informací, zda a jak se změnila pravidla pro reexport léčiv z ČR a zda a jak docházelo k jeho omezení, a to v letech 2014 do současnosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se léčivého přípravku Nurofen.