ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o zdůvodnění neposkytnutí závěrečné zprávy z klinického hodnocení zdravotnického prostředku.  

Ústav žádosti vyhověl odkazem na rozhodnutí vydané v rámci vypořádání jiné žádosti stejného žadatele o informace, kde je postup Ústavu zdůvodněn.