ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, týkající se zařazení zdravotnického prostředku META<>CRILL® do rizikové skupiny.  

Ústav žádosti částečně vyhověl poskytnutím informace, že na daný zdravotnický prostředek by zařazen do rizikové třídy na základě určeného účelu použití a mechanismu účinku, s jakými byl výrobcem uváděn na trh, za použití klasifikačních pravidel stanovených Přílohou č. 9 k Nařízení vlády č. 54/2015 Sb.