ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Cialis a Viagra

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Cialis 20mg tbl. flm. 4, Cialis 5mg tbl. flm. 28 a Viagra 100mg tbl. flm. 4  

SÚKL obdržel od turecké regulační autority informaci o výskytu padělků léčivých přípravků Cialis 20 mg tbl. flm. 4, č.š. D314084, doba použitelnosti 18.2.2023, Cialis 5mg tbl. flm. 28, číslo šarže D383179, doba použitelnosti 10.06.2023 a Viagra 100mg tbl. flm. 4, číslo šarže AW8538, doba použitelnosti 30.3.2023.  

Padělaná balení byla nalezena pravděpodobně na území Turecka. 

Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Zástupci držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků Cialis a Viagra potvrdili, že uvedené šarže nebyly dodány na trh v ČR. 

Léčivé přípravky Cialis 20mg tbl. flm. 4, Cialis 5mg tbl. flm. 28 a Viagra 100mg tbl. flm. 4 jsou v ČR registrovány centralizovým postupem a jsou indikovány k léčbě erektilní dysfunkce u dospělých mužů. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Cialis 20 mg tbl. flm. 4x20mg, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti 

6.4.2022