ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa 5 g/100 ml.    

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa 5 g/100 ml, šarže č. IVL2036/50doba použitelnosti 12/2023. Padělaná balení byla zachycena na území Brazílie.

Léčivý přípravek Imunoglobulina G Endovenosa 5 g/100 ml není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa 5 g/100 ml, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.  


Oddělení závad v jakosti

14. 4. 2022