ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

UST-44

Požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv k vytváření, obsahu a distribuci dopisu pro provozovatele souvisejícího se závadou v jakosti léčivých přípravků

Tento pokyn je vydáván s platností od 11. 4. 2022

Pokyn blíže vymezuje pojmy, definuje obsah a upravuje podmínky poskytování informací a podkladů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) v oblasti vytváření a distribuce dopisů, které jsou určené provozovatelům a týkají se informací souvisejících se závadami v jakosti léčivých přípravků.

Pokyn má doporučující charakter.


UST-44_Dopis pro provozovatele související se závadou v jakosti léčivých přípravků.pdf, file type pdf, (176,87 kB)


Příloha 1: Vzor dopisu souvisejícího se závadou v jakosti LP 

UST-44_Priloha1.docx, file type docx, (22,78 kB)