ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Immunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Immunoglobulina G Endovenosa Biotest pasteurizada, 5g/100 ml  

SÚKL obdržel od nemecké regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Immunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml, šarže ID 05 G 20050. Padělaná balení byla zachycena na území Bolívie. 

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. 

Léčivý přípravek Immunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml, je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání pod názvem Intratect a je indikován například k substituční léčbě dospělých, dospívajících a dětí (0–18 let věku) u syndromů primárního imunodeficitu s poruchou tvorby protilátek. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Immunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.    

  

Oddělení závad v jakosti

13. 4. 2022