ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace ke zplnomocnění/pověření v případě uzavírání DNCV a DoÚ v řízeních sekce CAU

V případě uzavírání písemných smluvních ujednání dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. b) (dohoda o nejvyšší ceně výrobce – DNCV) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. d) (dohoda o úhradě – DoÚ) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších přepisů, upozorňuje SÚKL na skutečnost, že je nutné s tímto písemným ujednáním doložit i plné moci či pověření k uzavírání DNCV/DoÚ (pokud jimi již SÚKL nedisponuje), přičemž tyto plné moci a pověření nepodléhají režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, ale spadají do oblasti občanskoprávní a proto je nutné tyto plné moci a pověření také takto koncipovat. Pro uzavření DNCV/DoÚ tak nelze např. akceptovat generální plnou moc předloženou dle ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu, ale je nutné zplnomocnění či pověření formulovat v občanskoprávní rovině, nejlépe s uvedením konkrétního občanskoprávního úkonu (uzavření písemného ujednání).