ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Vyvanse®

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivých přípravků Vyvanse®, 30mg 28 cápsulas a Vyvanse®, 50mg 28 cápsulas  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělaných balení léčivých přípravků Vyvanse®, 30mg 28 cápsulas, šarže číslo 3171402B s dobou použitelnosti 07/2022 a Vyvanse®, 50mg 28 cápsulas, šarže číslo 8406280 s dobou použitelnosti 11/2022

Padělaná balení byla zřejmě zachycena na území Mexika.

Léčivé přípravky Vyvanse®, 30mg 28 cápsulas a Vyvanse®, 50mg 28 cápsulas nejsou v ČR registrovány a uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivých přípravků Vyvanse®, 30mg 28 cápsulas a Vyvanse®, 50mg 28 cápsulas, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

7. 4. 2022