ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2021

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2021.  

Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto nařízení vlády.

Roční a mimořádné hlášení se podává podle § 27 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“).

V roce 2021 se povinnost zaslat SÚKL roční hlášení za rok 2020 týkala celkem 2 476 lékáren a 210 OOVL, které byly v evidenci SÚKL k 31.12.2021. Z tohoto počtu nezaslalo hlášení v termínu 70 lékáren (2,83 %), celkem 56 lékáren (2,26 %) splnilo svou ohlašovací povinnost až po urgenci ze strany SÚKL dodatečně a 1 lékárna (0,04 %) nepředala hlášení vůbec.

Nesplnění ohlašovací povinnosti je přestupkem podle ustanovení § 36 odst. 3 písm. a) zákona o návykových látkách a s provozovateli těchto lékáren bude zahájeno řízení o přestupku. Současně SÚKL v souladu s ustanovením § 43 odst. 7 zákona o návykových látkách informoval Ministerstvo zdravotnictví ČR a příslušné krajské úřady o porušení této povinnosti ze strany provozovatelů lékáren.

Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek za rok 2021 – roční hlášení

 

Nezasláno do 28.2.2022 (termín hlášení)

Zasláno po urgenci

Nezasláno vůbec

Správní řízení

Informace MZ

Informace KÚ

OKL PRAHA

23

23

0

0

23

23

OKL České Budějovice

2

1

1

1

2

2

OKL Hradec Králové

2

2

0

0

2

2

OKL Plzeň

13

13

0

0

13

13

OKL Ostrava

2

2

0

0

2

2

OKL Brno

13

13

0

0

13

13

OKL Olomouc

15

2

0

0

15

15

CELKEM

70

56

1

1

70

70

 

 

 

 Porovnání plnění ohlašovací povinnosti v období 2019–2021

ROK

Nezasláno v termínu

Zasláno po urgenci

Nezasláno vůbec

Informace MZ

Informace KÚ

2019

36

17

1

2

36

36

2020

58

53

5

5

58

58

2021

70

56

1

1

70

70

 

Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek za rok 2021 – mimořádná hlášení

V průběhu roku 2021 bylo přijato 129 mimořádných hlášení (170 hlášení v roce 2020) o stavu a pohybu zásob návykových látek a přípravků, a to zejména z důvodu změny provozovatele lékárny, přechodu z fyzické na právnickou osobu nebo v souvislosti s ukončením provozu lékárny.

 

Odbor lékárenství a distribuce

19.04.2022