ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 47


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.9.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Informace pro žadatele - vyjádření k dispozičnímu řešení lékáren

Vyjádření k dispozičnímu řešení zdravotnického zařízení lékárenské péče  


Upozornění na nesprávné předepisování léčivého přípravku

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na záměnu přípravků Pamycon při předepisování.  


Upozornění na nesprávné předepisování léčivého přípravku

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na záměnu přípravků Pamycon při předepisování.  


Postup při soutěži o nejnižší cenu

Tato verze neobsahuje odkazy na vnitřní pokyny a formuláře. Metodika je účinná od 1.9.2010.  


FI září 2010

Farmakoterapeutické informace 9/2010  


9) Musí být číslo šarže na vnějším obalu?


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat o výdejích léčiv

Informace o finančních nákladech k 24.8.2010.  


Sdělení SÚKL ze dne 25.08.2010

Pozastavení distribuce léčivých přípravků Coldrex Horký nápoj Černý rybíz, por.plv.sol.  


Doplněk 13 verze 1

Výroba hodnocených léčivých přípravků  


6) Jak často musí farmaceut kontrolovat hodnocené přípravky?


5) Je vždy potřeba, aby členem studijního týmu byl farmaceut?


4) Stačí jeden farmaceut jako člen studijního týmu?


3) Musí se lékárník účastnit všech školení?


Sdělení SÚKL ze dne 20.08.2010

Stažení léčivého přípravku JOX, orm.spr. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Otázky ke klinickému hodnocení humánních léčivých přípravků

Otázky a odpovědi ze semináře pro lékárny – 8. a 16.4.2010  


Kontrolní Seznam k 20.8.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.8.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.8.2010.  


Sdělení SÚKL ze dne 19.08.2010

Uvolnění léčivých přípravků Cinarizin LEK 25mg a Cinarizin LEK 75mg k distribuci a k výdeji.  


Lhůty pro poskytnutí informace


Seminář 8 - Registrační sekce - změna pořadí přednášek

Upozornění pro účastníky semináře č. 8 Tradiční rostlinné přípravky a pozbytí platnosti registrace (sunset clause) - pro držitele rozhodnutí o registraci.    


Doplnění Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.8.2010

Z důvodu zajištění dostupnosti přípravků pro léčbu těžké a velmi těžké bolesti pro ambulatní užití vydává SÚKL doplnění Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.8.2010. Doplnění se týká pouze nových kódů přípravku VENDAL RETARD se stavem registrace R. Tyto kódy nejsou dosud obchodovány (nejsou dodávány do lékáren).   


Věstník SÚKL 8/2010

Věstník SÚKL 8/2010 zveřejněn 17. 8. 2010.  


Červenec 2010

Opatření pří závadách kvality a při nežádoucích účincích.  


Sankce - rok 2010


Sankce uložené podle zákona o cenách

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.    


Doporučení WHO k post-pandemickému období

WHO vydává souhrn doporučení nebo doporučených aktivit pro post-pandemické období. Doporučení zahrnuje rady pro oblasti epidemiologické, virologické vakcinační a klinické řešení případů.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.08.2010

Stažení léčivého přípravku Tardyferon-fol, por.tbl.ret. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.08.2010

Stažení léčivých přípravků Eclaran 5, drm.gel a Eclaran 10, drm.gel z úrovně zdravotnických zařízení.  


Přehled léčivých přípravků potenciálně ohrožených sunset clause

Přehled léčivých přípravků ohrožených pravidlem sunset clause  k 31. 12. 2023 byl zveřejněn 27. 9. 2023. Od roku 2021 se první přehled léčivých přípravků ohrožených pravidlem sunset clause zveřejňuje již k 30. 4., nikoliv k 31. 5., jak tomu bylo v předchozích letech. Zveřejnění druhého přehledu nadále zůstává k 30. 9.  


Sunset clause


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.8.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2010).  


Seznam cen původce k 1.8.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.8.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Sdělení SÚKL ze dne 06.08.2010

Pozastavení distribuce a výdeje léčivých přípravků Eclaran 5, drm.gel a Eclaran 10, drm.gel.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.8.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci července.  


Doprodej LP - doplnění k zápisu ze schůzky SÚKL a zástupců Asociací ze dne 24. 5. 2010

Na základě dalšího projednávání okolností postupného stahování léčivého přípravku ve stavu před provedením změny v registraci podle nařízení ES č. 1234/2008 z oběhu, bylo prozatímně upuštěno od původního záměru ukončit přidělování kódů B od 1. 7. 2010.  


Rozhodnutí ÚOOÚ k rozkladu proti rozhodnutí o uložení pokuty


Rozklad proti rozhodnutí ÚOOÚ o uložení pokuty


Rozhodnutí ÚOOÚ o uložení pokuty