ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 34


Seznam cen původce k 1.3.2010

Aktualizovaný Seznam cen původce nahlášených na 1. čtvrtletí 2010. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.3.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené v souladu s vyhláškou č. 92/2008 Sb. do 20. prosince 2009.     


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.3.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").   


Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Státní ústav pro kontrolu léčiv předkládá aktualizovanou verzi datového rozhraní k Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s platností od 26.2.2010.  


Upozornění na možná zdravotní rizika spojená s nadměrným používáním fixačního krému Corega Extra silný

Ukončení výroby a distribuce zdravotnického prostředku fixačního krému na zubní náhrady Corega Extra silný s obsahem zinku.    


Informace německé lékové agentury

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel od německé lékové agentury Bavarian Health and Food Safety Authority varování před použitím přípravku Tea Polyphenol, kapsle.    


Sdělení SÚKL ze dne 17.02.2010

Uvolnění léčivého přípravku Priorix, inj. pso. lqf., k léčebnému používání.  


Seminář 4 – Sekce dozorových činností

Seminář k lékopisné problematice.  


Sdělení SÚKL ze dne 15.2.2010

Stažení léčivých přípravků IntronA, inj.sol., 1x1,2 ml/18 MIU,  IntronA, inj.sol., 1x1,2 ml/30 MIU a IntronA, inj.sol., 1x1,2 ml/60 MIU z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2010

Nové číslo informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 16.2.2010.  


Rok 2010

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  


Informace švýcarské lékové agentury

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel od švýcarské lékové agentury Swissmedic varování před použitím potravinového doplňku Pai You Guo (Slim Capsule).    


Věstník SÚKL 2/2010

Věstník SÚKL 1/2010 zveřejněn 15.2.2010  


Kyselina valproová a interakce s karbapenemy

Upozornění na riziko snížené plazmatické koncentrace valproátu při souběžném podávání karbapenemů a kyseliny valproové/natrium-valproátu  


Farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

od 27.1.2010 do 9.2.2010  


Seminář 3 - Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance – novinky a připomenutí  


Seminář 2 - Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance – základní informace o požadavcích SÚKL  


Seznam cen původce k 1.2.2010

Aktualizovaný Seznam cen původce nahlášených na 1. čtvrtletí 2010. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.2.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené v souladu s vyhláškou č. 92/2008 Sb. do 20. prosince 2009.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 8.2.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2009)           


Sdělení SÚKL ze dne 09.02.2010

Stažení léčivých přípravků GANFORT 300 μg/ml + 5 mg/ml z úrovně distributorů.  


2009

Výroční zpráva o poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů.  


Přehledy cen a úhrad léčiv


Rok 2010

Přehled držiteli rozhodnutí o registraci zaslaných informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům příslušné odbornosti v případě objevení se nové, důležité bezpečnostní informace.  


Rok 2009


Rok 2008


Rok 2007


Sdělení SÚKL ze dne 09.02.2010

Uvolnění léčivého přípravku MPC HEXAL 10, por.tbl.nob., k léčebnému používání.  


Informace SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o zprovoznění nové služby pro zájemce o získání přehledu lékáren, výrobců a distributorů léčiv a údajů o spotřebách léčivých přípravků v elektronické podobě (formát CSV).  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.2.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci ledna.      


Sdělení SÚKL ze dne 04.02.2010

Stažení léčivých přípravků s obsahem sibutraminu z úrovně zdravotnických zařízení.  


FI únor 2010

Farmakoterapeutické informace 2/2010  


Leden 2010

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Sdělení SÚKL ze dne 01.02.2010

Pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání jedné šarže léčivého přípravku Priorix, inj. pso. lqf.