ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sdělení SÚKL ze dne 06.08.2010

Pozastavení distribuce a výdeje léčivých přípravků Eclaran 5, drm.gel a Eclaran 10, drm.gel.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuje, že na základě opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti  Pierre-Fabre Dermatologie, Francie, se pozastavuje distribuce a výdej léčivých přípravků:  

  • Eclaran 5, drm.gel., 1x45 gm, kód SÚKL: 47279, č.š.: G00227, exsp.: 02/2012
  • Eclaran 10, drm.gel., 1x45 gm, kód SÚKL: 98209, č.š.: G00176, exsp.: 01/2011    

Distribuce a výdej léčivých přípravků se pozastavuje z důvodu prověření možné závady v jakosti.  

O případných dalších opatřeních, týkajících se výše uvedeného léčivého přípravku, vás bude SÚKL informovat prostřednictvím webových stránek (www.sukl.cz) a držitel rozhodnutí o registraci prostřednictvím distributorů léčivého přípravku.

Léčivé přípravky se nestahují!

 

Odbor inspekce

06.08.2010

Sdělení SÚKL ze dne 11.08.2010, 11.08.2010

Stažení léčivých přípravků Eclaran 5, drm.gel a Eclaran 10, drm.gel z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 30.09.2010, 30.09.2010

Informace o dovozu šarží léčivých přípravků Eclaran 5, drm.gel. a Eclaran 10 drm.gel., které mohou být vydávány k léčebnému použití.