12) Když jdou hodnocené LP (IMP) přípravky přes lékárnu, jsou potřebné všechny náležitosti žádanky dle legislativy?

Na žádance musí být uvedeny všechny náležitosti uvedené ve vyhl. č. 54/2008 Sb., to jsou : název poskytovatele = studijní centrum = zdravotnické pracoviště (např. oddělení nebo klinika), název předepsaného (hodnoceného) léčivého přípravku, počet balení, otisk razítka poskytovatele = oddělení , ambulance či kliniky, datum vystavení, jméno, příjmení a podpis předepisujícího lékaře. Na žádance by také měla být  identifikace studie/í, např. EudraCT number nebo číslo protokolu, jejíž léčivý přípravek se mají na žádanku vydat.