ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 44


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.5.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Informace pro zdravotnické pracovníky ze dne 30. 4. 2010

SÚKL obdržel hlášení podezření na inkompatibilitu mezi inj. jehlou BD Microlance 18G 1,2x40mm a inj. stříkačkou B.Braun Injekt Luer Solo 10ml, po natažení roztoku methotrexatu (Methotrexat Lachema 20, inj. sol., 2ml/20mg) do stříkačky.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.04.2010

Stažení léčivého přípravku AXETINE 1,5 g, inj. plv. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


SLP-5 verze 1

Dokumenty správné laboratorní praxe OECD  


Sdělení SÚKL ze dne 29.04.2010

Informace o vydání dočasného opatření o pozastavení uvádění léčivých přípravků obsahujících léčivou látku bufexamak do oběhu v České republice.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2010

Nové číslo informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 29. 4. 2010.  


Sdělení SÚKL ze dne 27.04.2010

Stažení léčivého přípravku Disophrol repetabs, por. tbl. ret. 8 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 26.04.2010

Stažení léčivého přípravku APO-TOPIRAMAT 200 mg, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Otázky a odpovědi týkající se doporučení ke zrušení registrace léčivých přípravků obsahujících bufexamak

Výsledek přehodnocení dle článku 107 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES  


EMA doporučuje zrušení registrace léčivých přípravků s obsahem bufexamaku

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) na svém dubnovém jednání doporučil zrušení registrace všech léčivých přípravků obsahujících bufexamak.  


Informace pro zdravotnické pracovníky

Upozornění na správný způsob zacházení s léčivým přípravkem ANAPEN INJ. ROZTOK 300 mcg/0,3ml (předplněná injekční stříkačka).  


Kontrolní Seznam k 20.4.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.4.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.4.2010. Dále jsou zde uvedeny změny vyplývající ze změny regulace dle Cenového rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/10-FAR platného k 15.4.2010.  


Sdělení SÚKL ze dne 21.4.2010

Stažení léčivého přípravku ACIDI SALICYLICI UNGUENTUM 50% z úrovně zdravotnických zařízení.   


Kontrolní Seznam hrazených LP a PZLÚ

Státní ústav pro kontrolu léčiv publikuje kontrolní modelový Seznam, který předchází Seznamu zveřejňovanému na základě § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Seznam předběžně uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), u kterých v průběhu měsíce rozhodnutí o stanovení maximální ceny výrobce nebo výše a podmínek úhrady nabylo právní moci a bude možné jej uplatňovat od 1. následujícího měsíce.   


Sdělení SÚKL ze dne 21.04.2010

Pozastavení distribuce a výdeje léčivého přípravku SYMBICORT TURBUHALER, inh. plv.  


Sdělení SÚKL ze dne 20.04.2010

Uvolnění léčivého přípravku Anacid, por.sus. k léčebnému používání.  


Informace k pediatrickému nařízení

Informace o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) 726/2004.  


Informace pro držitele rozhodnutí o registraci

SÚKL zveřejňuje informace k Pediatrickému nařízení (ES) č.1901/2006.  


Kdo a jakým způsobem v ČR schvaluje potraviny určené pro zvláštní výživu?

Regulace potravin určených pro zvláštní výživu spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR) a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).  


Jaký je rozdíl mezi doplňky stravy a volně prodejnými léčivými přípravky?

V lékárně je dostupná celá řada doplňků stravy a volně prodejných léčivých přípravků a mnohdy tedy bývá pro spotřebitele obtížné vyznat se v záplavě těchto výrobků.  


Informace SÚKL

Informace o omezení dostupnosti služby pro nahlížení do dokumentace správních řízení  


Zápis ze schůzky se zástupci asociací ze dne 29. 3. 2010

Záznam z jednání SÚKL - AIFP - ČAFF - SVOPL ze dne 29. 3. 2010.  


Informace pro dodavatele lékárenského software

Změna rozhraní LEK-13 k 1. 6. 2013.  


Nové kontaktní údaje pro výrobce SW lékáren a distributorů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje výrobce lékárenských a distribučních informačních softwarů o nových kontaktních údajích pro případy řešení specifických požadavků při vývoji, testování a provozování aplikací pro hlášení dle pokynů  LEK13 a DIS13.  


Informace pro lékaře - paracetamol k intravenóznímu podání (Perfalgan)

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na správné podávání.   


Informace pro zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně používání přípravků obsahující nimesulid.   


Věstník SÚKL 4/2010

Věstník SÚKL 4/2010 zveřejněn 15. 4. 2010. Věstník obsahuje také Seznam léčivých přípravků, které se od 15. 4. 2010 vrací do regulace maximální cenou.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.04.2010

Stažení přípravku FACTOR VII BAXTER z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.04.2010

Stažení přípravku IMMUNATE STIM PLUS z úrovně zdravotnických zařízení  


Sdělení SÚKL ze dne 13.04.2010

Stažení přípravku ANTITHROMBIN III IMMUNO z úrovně zdravotnických zařízení.        


Sdělení SÚKL ze dne 13.04.2010

Stažení přípravku ZINCI OXIDI PASTA MOLLIS z úrovně zdravotnických zařízení.      


Sdělení SÚKL ze 13.04.2010

Stažení přípravku SIRUPUS SIMPLEX z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.4.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2009)  


Sdělení SÚKL ze dne 08.04.2010

Stažení léčivého přípravku Vitamin E 100 SVUS z úrovně zdravotnických zařízení.  


FI duben 2010

Farmakoterapeutické informace 4/2010  


Aktualizace Seznamu cen původce k 1.4.2010

Aktualizovaný Seznam cen původce nahlášených na 2. čtvrtletí 2010. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.4.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené v souladu s vyhláškou č. 92/2008 Sb. do 20. března 2010.             


Konzultace SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále SÚKL) poskytuje v rámci své činnosti konzultace vztahující se ke všem oblastem jeho působení. Konzultace mohou být odborné nebo se mohou týkat formálních a procedurálních stránek činností zajišťovaných SÚKL.    


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.4.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci března.  


Sdělení SÚKL ze dne 06.04.2010

Stažení léčivého přípravku SOLU-MEDROL, inj.pso.lqf. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam cen původce k 1.4.2010

Aktualizovaný Seznam cen původce nahlášených na 2. čtvrtletí 2010. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.4.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené v souladu s vyhláškou č. 92/2008 Sb. do 20. března 2010.         


Březen 2010

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Sdělení SÚKL ze dne 02.04.2010

Stažení léčivého přípravku Veral 75, inj.sol., 5x3 ml/75mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.4.2010

Při zpracování aktuálního vydání dubnového "Seznamu LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění" nedošlo ke zohlednění nabytí právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu ve věci změn výše a podmínek úhrady u léčivých přípravků zařazených do referenčních skupin 24/1 - antihypertenziva blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu dlouhodobě působící a 87/1 - léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, nebyly uvedeny aktuální výše úhrady platné k 01.04.2010. Z tohoto důvodu Ústav dne 01.04.2010 přistoupil k mimořádné aktualizaci Seznamu.