ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 80


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.6.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").      


Otázky ke specifickým léčebným programům


Další informace


Dokumentace předkládaná žadatelem k vydání stanoviska SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje bližší informace k předkládané dokumentaci pro předkladatele specifických léčebných programů.  


Kdo je předkladatelem specifického léčebného programu


Co umožňují specifické léčebné programy


Stalo se něco podobného někdy u nás?


Může se něco podobného stát u nás?


Kdo hradí náklady na studie?


Jak lze tato rizika minimalizovat?


Jaká rizika obecně hrozí při testování nového léku?


Probíhají i u nás testy léků se zdravými dobrovolníky?


Jaké jsou podmínky pro testování léků na lidech?


Kolik studií za rok SÚKL povoluje k testování?


Kdo povoluje v ČR testování léků na lidech?


1. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  


4. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  


3. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  


Přehledy a hodnocení


Přehledy a hodnocení


Přehledy a hodnocení


Hodnocení činnosti odboru lékárenství


Věstník SÚKL 5/2010

Věstník SÚKL 5/2010 zveřejněn 27. 5. 2010.  


Sankce - rok 2010


Sankce uložené podle zákona o návykových látkách

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  


Co je farmakovigilance


Otázky a odpovědi


Provozovatelé


Držitelé rozhodnutí o registraci


Lékárníci


Lékaři


Legislativní požadavky


Prezentace ze semináře č. 3

Farmakovigilance – novinky a připomenutí  


Sdělení SÚKL ze dne 21.05.2010

Stažení léčivého přípravku SILKIS MAST, drm. ung. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Kontrolní Seznam k 20.5.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 17.5.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.5.2010.  


Vyjádření SÚKL k používání přípravku LUMIGAN pro zvýšení růstu řas

SÚKL upozorňuje lékaře na možné nežádoucí účinky, které by se mohly vyskytnout při neschváleném používání očních kapek LUMIGAN a zodpovědnosti lékaře s tímto použitím spojené.    


Prezentace ze semináře č. 2

Farmakovigilance - základní informace o požadavcích SÚKL  


Sdělení SÚKL ze dne 18.05.2010

Stažení výrobku Unguentum leniens CSC z úrovně zdravotnických zařízení  


Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Hodnocení ATC skupiny L04AB – inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa)    


Související informace

Informace o sběru dat, uváděných finančních nákladech a definovaných denních dávkách.   


Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice v 1. čtvrtletí roku 2010


Spotřeba léčiv v České republice v roce 2010


Výroční zprávy - archiv


Rok 2008


Výroční zprávy k hemovigilanci - archiv

Z oblasti hemovigilance.  


Hemovigilance


Zařízení transfuzní služby a krevní banky

SÚKL dozoruje postupy prováděné v souvislosti s odběrem, vyšetřením, zpracováním, skladováním a distribucí lidské krve a jejích složek, transfuzních přípravků a surovin z lidské krve a jejích složek k zajištění jejich jakosti a bezpečnosti. SÚKL dozoruje postupy prováděné v souvislosti s výdejem transfuzních přípravků a zajištěním požadavků na sledovatelnost. Součástí této činnosti je vydávání povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu. SÚKL zajišťuje dohled nad hemovigilancí.  


Avízo SÚKL ze dne 12. 5. 2010

SÚKL a SZÚ informují o správném označení elektronických cigaret  


Sdělení SÚKL ze dne 11.05.2010

Stažení přípravku Unguentum Simplex z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.05.2010

Stažení přípravku Zinci oxidi pasta mollis z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 10.05.2010

Stažení léčivého přípravku LANVIS, por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.5.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2010).  


Sdělení SÚKL ze dne 07.05.2010

Uvolnění léčivého přípravku SYMBICORT TURBUHALER 200/6, inh. plv. k distribuci a k výdeji.  


Seznam cen původce k 1.5.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.5.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.   


Sdělení SÚKL ze dne 05.05.2010

Upozornění pro osoby připravující konečnou aplikační formu léčivého přípravku Actilyse.  


Duben 2010

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Sdělení SÚKL ze dne 04.05.2010

Stažení léčivého přípravku SILKIS MAST, drm. ung. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.5.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Aktualizace Seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci dubna a opravu údajů u přípravků Prevenar 13, Enbrel, Tetanol Pur, Influvac a Simvastatin. Tato aktualizace Seznamu nahrazuje obvyklou pozdější aktualizaci k 5. pracovnímu dni kalendářního měsíce!    


Zvýšené riziko fraktur kostí ve spojení s užíváním některých antidepresiv

PhVWP doporučila začlenění informace o zvýšeném riziku fraktur kostí u pacientů užívajících některá z tricyklických antidepresiv (TCA) nebo antidepresiv ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).  


SSRI, venlafaxin, mirtazapin a zvýšené riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců

PhVWP doporučila začlenit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců matek, které užívaly zvláště v pozdním stádiu těhotenství antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (tzv. SSRI), venlafaxin či mirtazapin.  


Fluoxetin a riziko vrozených srdečních vad

Aktualizace textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující fluoxetin s ohledem na zvýšené riziko výskytu vrozených srdečních vad.  


FI květen 2010

Farmakoterapeutické informace 5/2010  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.5.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci dubna.     


Prezentace ze semináře č. 5

Klinická hodnocení léčiv – zapojení lékáren.     


Farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

Od 9. 2. 2010 do 30. 4. 2010.