ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled léčivých přípravků potenciálně ohrožených sunset clause

Přehled léčivých přípravků ohrožených pravidlem sunset clause  k 31. 12. 2023 byl zveřejněn 27. 9. 2023. Od roku 2021 se první přehled léčivých přípravků ohrožených pravidlem sunset clause zveřejňuje již k 30. 4., nikoliv k 31. 5., jak tomu bylo v předchozích letech. Zveřejnění druhého přehledu nadále zůstává k 30. 9.  

U těchto přípravků by mohlo být uplatňováno pravidlo sunset clause dle § 34a odst. 1 a dále dle § 34a odst.2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Přehled je pouze orientační a není závazný.

V přehledu je pro každý léčivý přípravek uvedeno registrační číslo, název přípravku, ATC kód, držitel rozhodnutí o registraci, MRP číslo a stav registrace.

 

Sekce registrací

16. 8. 2010 

Aktualizace 27. 9. 2023