Přehled léčivých přípravků potenciálně ohrožených sunset clause

Přehled léčivých přípravků ohrožených pravidlem SC k 31. 12. 2020, který zohledňuje změny vyplývající z novely ZoL platné od 2. 4. 2013, byl zveřejněn 25. 9. 2020 .  

U těchto přípravků by mohlo být uplatňováno pravidlo sunset clause dle § 34a (1) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech ve znění pozdějších předpisů a dále dle § 34a (2) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech ve znění pozdějších předpisů.

Přehled je pouze orientační a není závazný.

V přehledu je pro každý léčivý přípravek uvedeno registrační číslo, název přípravku, ATC kód, držitel rozhodnutí o registraci, MRP číslo a stav registrace.

 

Sekce registrací

16. 8. 2010 

Aktualizace 25. 9. 2020