ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2010

Spisová
značka
Účastník řízení Správní delikt

Porušené
hmotněprávní
ustanovení

Uložená
sankce
(Kč)
Rozhodnutí
nabylo
právní moci
dne
SUKLS107978/2010 WEST MEDICAL s.r.o. § 16 odst. 3 písm. c) zákona o cenách § 12 odst. 1 zákona o cenách 20 000,- 24.12.2010
SUKLS16325/2010 SOLUPHARM, s.r.o. § 15 odst. 1 písm. b) zákona o cenách § 5 odst. 5 zákona o cenách 10 000,- 28.6.2010
SUKLS167877/2009 MedaPreX, s.r.o. § 15 odst. 1 písm. b) a f) zákona o cenách § 5 odst. 5 zákona o cenách 40 000,- 11.2.2010
SUKLS99865/2010 ALINEX - Kácovská, s.r.o. § 16 odst. 3 písm. c) z. o cenách § 12 odst. 1 zákona o cenách 10 000,- 7.7.2010