ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

1) Jakým způsobem má být zdokumentováno, že lékárna byla proškolena, stačí převzetí synopse protokolu?

Lékárník by měl mít k dispozici nejen synopsi protokolu, ale zejména údaje o přípravku a o léčbě (interakce, informace o zakázané léčbě aj.), které by měl poskytnout zadavatel, aby lékárník případně mohl podat pacientovi validní informace (např. o zakázané či povolené konkomitantní léčbě). Má být provedeno (monitorem studie či zkoušejícím) proškolení pracovníků lékárny pro činnosti, které vykonávají v rámci studie, o provedení proškolení má být učiněn záznam a jejich pověření mají být zapsána do záznamového listu pověřených pracovníků centra (ad Delegation Log studie).