ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 42


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.7.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Spotřeba léčiv - hlášení distributorů

Informace o dodávkách léčiv do zdravotnických zařízení, lékáren a prodejcům vyhrazených léčiv v 1. čtvrtletí 2010.  


Rok 2010


Edukační materiály k bezpečnému používání léčivých přípravků

Edukační materiály jsou určeny pro zdravotnické pracovníky a pacienty. Obsahují informace důležité pro bezpečné používání léčivých přípravků. Podrobněji rozvádějí informace uvedené v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci.  


Seminář 7 - Sekce dozorových činností

Seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků    


Seznam IPLP k 1.7.2010

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  


2009


Informace o novele zákona o zdravotnických prostředcích

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že dne 16. června 2010 nabyl účinnosti zákon č. 196/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  


Věstník SÚKL 6/2010

Věstník SÚKL 6/2010 zveřejněn 18. 6. 2010.  


Kontrolní Seznam k 20.6.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 18.6.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.6.2010.      


Prezentace ze semináře č. 4

Seminář k lékopisné problematice.  


Sdělení SÚKL ze dne 16.06.2010

Stažení léčivého přípravku JOX, orm.spr. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace k použitelnosti přípravku Tamiflu

Státní ústav pro kontrolu léčiv připravil souhrn informací týkající se prodloužení použitlenosti léčivého přípravku Tamiflu 75mg, por cps dur 10x75mg.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.06.2010

Stažení léčivých přípravků společnosti Ranbaxy UK Ltd., Londýn z úrovně distributorů.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.06.2010

Stažení léčivého přípravku SIMVOR 10 mg, 20 mg a 40 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Prezentace ze semináře č. 6

Změny podle nařízení č. 1234/2008 a pozbytí platnosti registrace (sunset clause).       


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 24. 5. 2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 24. 5. 2010  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.6.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2010).  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.6.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2010).  


Seznam cen původce k 1.6.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.6.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Seznam cen původce k 1.6.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.6.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.6.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci května.  


Sdělení SÚKL ze dne 04.06.2010

Stažení léčivého přípravku ACTILYSE, inj.+inf.pso.lqf., z úrovně zdravotnických zařízení.  


Otázky k individuálnímu použití neregistrovaného léčiva

Otázky a odpovědi ze semináře pro lékárny – 8. a 16.4.2010.  


Jak hlásit NÚ v rámci specifického léčebného programu?


Kdo značí přípravky v SpLP?


Jak dlouho trvá stanovení maximální ceny a úhrady?


Jaké jsou požadavky na monitoring SpLP? Jsou někde specifikovány?


FI červen 2010

Farmakoterapeutické informace 6/2010  


SLP-8

Zásady postupu při sledování dodržování podmínek správné laboratorní praxe  


Seminář 6 – Registrační sekce

Změny podle nařízení č. 1234/2008 a pozbytí platnosti registrace (sunset clause).