ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 49


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.8.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").      


VYR-26 verze 2

Pokyny pro správnou výrobní praxi při výrobě léčivých látek  


Sdělení SÚKL ze dne 15.07.2010

Pozastavení distribuce a výdeje léčivého přípravku CINARIZIN LEK, por.tbl.nob.  


Sdělení SÚKL ze dne 29.07.2010

Stažení léčivého přípravku Ajatin Profarma tinktura a léčivého přípravku Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem z úrovně distributorů.  


Informace o výskytu padělku přípravku Glivec 400mg

SÚKL obdržel informaci od francouzské regulační autority o záchytu padělku léčivého přípravku Glivec 400mg Celními orgány ve Francii.  


Sdělení SÚKL ze dne 27.07.2010

Stažení přípravku Unguentum Simplex z úrovně zdravotnických zařízení.  


Otázky a odpovědi o hodnocení vakcíny Rotarix

Evropská léková agentura (EMA) hodnotila  vakcínu Rotarix na žádost Evropské komise, neboť ve vakcíně Rotarix byla zjištěna přítomnost virového materiálu PCV-1, konkrétně DNA  prasečího circoviru typu 1 (PCV-1).  Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) došel k závěru, že neexistují žádné obavy týkajícíse bezpečnosti při použití vakcíny Rotarix.  


EMA potvrzuje přínosy vakcíny Rotarix převyšující její rizika

Výbor  pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) zhodnotil orální vakcínu Rotarix a došel k závěru, že přínosy vakcíny i nadále převyšují její rizika a že přítomnost velmi malého množství virových částic neznamená zdravotní riziko.  


Metodika stanovení úhrady u složených léčivých přípravků

Tato verze neobsahuje odkazy na vnitřní pokyny a formuláře.  


EMA aktualizuje informace o přehodnocení přínosů a rizik rosiglitazonu

Evropská léková agentura (EMA) pokračuje v hodnocení přínosů a rizik léčby rosiglitazonem, vyplývajících z nových údajů v publikacích o riziku kardiovaskulárních problémů. Lékařům v Evropské unii připomíná, aby přísně dodržovali současná omezení uváděná v informacích o přípravku.  


EMA potvrdila přínos léčby ketoprofenem

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) doporučil výdej přípravků s obsahem ketoprofenu k topické léčbě pouze na lékařský předpis. Lékaři a lékárníci by měli pacienty informovat, jak předcházet možným závažným kožním reakcím.  


EMA doporučuje omezení užívání modafinilu

Evropská léková agentura (EMA) doporučuje omezení užívání léčivých přípravků obsahujících modafinil. Ten by měl být používán pouze k léčbě spavosti spojené s narkolepsií.  


FI červenec, srpen 2010

Farmakoterapeutické informace 7,8/2010  


Metodika stanovení maximální ceny posuzovaného léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely

Tato verze neobsahuje odkazy na vnitřní pokyny a formuláře  


Kontrolní Seznam k 20.7.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.7.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.7.2010.    


Informace SÚKL

Evropská léková agentura spustila nové webové stránky.  


6/ Spotřeba léčivých látek podle cesty podání


5/ Vývoj výdeje u léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách


4/ Hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků


3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem


2/ Výdeje léčivých přípravků


1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren


7/ Spotřeba léčivých látek podle cesty podání


6/ Neregistrované léčivé přípravky


2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem


Metodika stanovení fixované úhrady

Tato verze neobsahuje odkazy na vnitřní pokyny a formuláře.  


Věstník SÚKL 7/2010

Věstník SÚKL 7/2010 zveřejněn 16. 7. 2010.  


Metodika stanovení základní úhrady referenční skupiny/léčivé látky a plně hrazeného léčivého přípravku

Tato verze neobsahuje odkazy na vnitřní pokyny a formuláře.  


Informace o výskytu padělku zdravotnického prostředku

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel informaci o výskytu padělku zdravotnického prostředku - cirkulární stapler PROXIMATE® PPH Procedure for Prolapse and Hemorrhoids Set, product code PPH03.   


Informace o výskytu padělku zdravotnického prostředku

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel informaci o výskytu padělku zdravotnického prostředku -cirkulární stapler PROXIMATE® PPH Procedure for Prolapse and Hemorrhoids Set v Itálii.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 15.7.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2010).    


Sdělení SÚKL ze dne 15.07.2010

Pozastavení distribuce a výdeje léčivého přípravku CINNABENE, por.cps.mol.  


Kontrola lékáren v 1. pololetí 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  


Kontrola zdravotnických zařízení v 1. pololetí 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení.    


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2010

Nové číslo informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 13. 7. 2010.  


Seznam cen původce k 1.7.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.7.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Spotřeba léčiv - hlášení lékáren

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji v 1. čtvrtletí 2010.  


Sdělení SÚKL ze dne 12.07.2010

Uvolnění léčivého přípravku TBL.MAGNESII LACTICI 0,5 GLO k distribuci a k výdeji.  


Evropská léková agentura zahajuje přehodnocení léků obsahujících rosiglitazon

Nové studie zpochybňují poměr přínosu léčby oproti jejímu riziku.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.7.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci června.  


Červen 2010

Opatření pří závadách kvality a při nežádoucích účincích.  


Květen 2010

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv  


2008


4. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.  


3. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.