ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat o výdejích léčiv

Informace o finančních nákladech k 24.8.2010.  

Pro financování byly použity vlastní mimorozpočtové zdroje Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ze státního rozpočtu nebyly na financování Centrálního úložiště a Systému sběru dat o vydaných lécích použity žádné prostředky.

K 24.8.2010 bylo uhrazeno za Centrální úložiště elektronických receptů a Systém sběru dat o vydaných lécích celkem 129 116 679,- Kč včetně DPH. Z toho celkové náklady na Centrální úložiště činily 63 091 218,50 Kč včetně DPH a náklady na Systém sběru dat o vydaných lécích činily 66 025 460,50 Kč včetně DPH

Podrobné vyčíslení všech finančních výdajů  (v Kč včetně DPH) uvádíme v následujících tabulkách.

  CENTRÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

 V následujícím přehledu jsou uvedeny náklady, které se týkají výhradně centrálního úložiště.

 Cena za vytvoření díla:

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo (investice)   

Zaplaceno

VZ10/2008

SW centrálního úložiště

AQUASOFT, s.r.o.

28 702 800 Kč

28 702 800 Kč

 Cena za realizaci nápravných opatření uložených ÚOOÚ: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo (investice)   

Zaplaceno

JŘBU k VZ10/2008

Realizace nápravných opatření ÚOOÚ

AQUASOFT, s.r.o.

4 641 000 Kč

1 713 600 Kč

 Cena za zajišťování servisu:

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Doba zajišťování servisu dle VZ

Cena za servis za měsíc dle VZ

Cena za servis celkem

(provoz.prostředky)

Zaplaceno

VZ10/2008

SW centrálního úložiště

AQUASOFT, s.r.o.

3 roky

165 278 Kč

5 950 000 Kč

2 610 081 Kč

 

NÁKLADY VZTAHUJÍCÍ SE JAK PRO SBĚR DAT, TAK PRO CENTRÁLNÍ ULOŽIŠTĚ

V následujícím přehledu jsou uvedeny náklady na části systému, které jsou použity jak pro centrální úložiště, tak pro sběr dat dle LEK-13. Jedná se především o infrastrukturní část systému. 

Cena za vytvoření díla: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo

(investice)   

Cena za dílo

(provoz.prostř.)

Zaplaceno

VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

19 903 345 Kč

0 Kč

19 524 211 Kč

VZ12/2008

Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

3 080 546 Kč

31 656 280 Kč

34 736 826 Kč

 

CELKEM

 

22 983 891 Kč

31 656 280 Kč

54 261 037 Kč

 Cena za realizaci nápravných opatření uložených ÚOOÚ: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo

(investice)   

Zaplaceno

JŘBU k VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

8 330 000 Kč

8 129 405 Kč

VZ07/2010

Implementace opatření ÚOOÚ

NETPROSYS, s.r.o.

18 908 220 Kč

18 908 220 Kč

 

CELKEM

 

27 238 220 Kč

27 037 625 Kč

 Cena za zajišťování servisu: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Doba zajišťování servisu dle VZ

Cena za servis za měsíc dle VZ

Cena za servis celkem

(provoz.prostř.)

Zaplaceno

VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

3 roky

134 649 Kč

4 847 346 Kč

2 161 165 Kč

VZ12/2008

Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI

 

NETPROSYS, s.r.o.

5 let

194 518 Kč

11 671 044 Kč

3 707 273 Kč

VZ07/2010

Implementace opatření ÚOOÚ

 

3 roky

107 896 Kč

3 884 242 Kč

0 Kč

 

CELKEM

 

 

 

16 518 390 Kč

5 868 438 Kč

 

SBĚR DAT DLE LEK-13

 Následující přehled obsahuje náklady výhradně související se sběrem dat dle LEK-13.

 Cena za vytvoření díla: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo

(investice)   

Zaplaceno

JŘBU k VZ12/2008

Systém zabezpečené sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

4 636 230 Kč

4 645 189  Kč

ZMR24/2009

Rozšíření výkonu a diskových kapacit

NETPROSYS, s.r.o.

2 387 808 Kč

2 387 808 Kč

 

CELKEM

 

7 024 038 Kč

7 032 997 Kč

 Cena za zajišťování servisu: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Doba zajišťování servisu dle VZ

Cena za servis za měsíc dle VZ

Cena za servis celkem

(provoz.prostř.)

Zaplaceno

JŘBU k VZ12/2008

Systém zabezpečené sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

1 rok

208648 Kč

2 503 770 Kč

1 890 101 Kč

Sekce servisních činností
25.8.2010