ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 8/2010

Věstník SÚKL 8/2010 zveřejněn 17. 8. 2010.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – červenec 2010
 • Přehled pokynů platných k 1. 8. 2010
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červenci 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 2. čtvrtletí 2010 - oddělení klinického oddělení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 2. čtvrtletí 2010
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 2. čtvrtletí 2010
 • Přehled údajů o činnosti sekci dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 2. čtvrtletí 2010
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červenci 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v říjnu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 3. 6. 2010 do 30. 6. 2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2010
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2010