ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doprodej LP - doplnění k zápisu ze schůzky SÚKL a zástupců Asociací ze dne 24. 5. 2010

Na základě dalšího projednávání okolností postupného stahování léčivého přípravku ve stavu před provedením změny v registraci podle nařízení ES č. 1234/2008 z oběhu, bylo prozatímně upuštěno od původního záměru ukončit přidělování kódů B od 1. 7. 2010.  

Do té doby, než bude nalezena efektivní cesta, jak minimalizovat souběh dvou a více variant léčivého přípravku na trhu v důsledku provedení změny registrace, bude Ústav v zájmu zajištění dostupnosti léčivých přípravků uplatňovat dosavadní tolerantní postoj k doprodejům léčivých přípravků, kdy předmětem doprodeje mohou být pouze léčivé přípravky propuštěné v souladu s aktuální a platnou registrační dokumentací.

Dne: 4. 8. 2010

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 24. 5. 2010, 10.06.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 24. 5. 2010