ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 32


Informační dopis - RoActemra

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku RoActemra (tocilizumab), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Roche s r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.12.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.2

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.2.  


Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.1

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.1.  


Odkaz Zpět pod breadcrumbs


Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2010

SÚKL informuje o závadě v jakosti u léčivých přípravků Indivina por.tbl.flm.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2010

Pozastavení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku Aminosteril N HEPA 8%, inj.sol.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2010

Informace o výrobě šarží léčivých přípravků Ajatin Profarma tinktura (drm.sol.) a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem (drm.spr.sol.), které jsou již v souladu s registrační dokumentací a mohou být distribuovány.  


Sdělení SÚKL ze dne 22.11.2010

Stažení léčivého přípravku Cystadane 1g, por.plv.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Modafinil – omezení indikací

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) potvrdil omezení indikací přípravků s obsahem modafinilu pouze na podání v indikaci narkolepsie.  


Odkazy na jednání Výboru CHMP


Kontrolní Seznam k 20.11.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.11.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.11.2010.     


Sdělení SÚKL ze dne 18.11.2010

Stažení léčivého přípravku Lacipil 6 mg, por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 16.11.2010

Stažení léčivého přípravku Velcade 3,5 mg, inj.plv.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 16.11.2010

Stažení léčivých přípravků Methotrexat "Ebewe", inf.cnc.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Věstník SÚKL 11/2010

Věstník SÚKL 11/2010 zveřejněn 16. 11. 2010  


Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Uvolnění léčivého přípravku NO-SPA, por.tbl.nob., k distribuci.  


Léčivé přípravky stažené z registračních důvodů


Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Dr. Theiss Naturwaren GmbH,  z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Megafyt-R spol. s.r.o., Vrané nad Vltavou, z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Leros s.r.o.,  z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  


Informační dopis - NovoSeven

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku NovoSeven (Eptacogum alfa), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novo Nordisk s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.11.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2010).  


Seznam cen původce k 1.11.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.11.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací na téma CAU ze dne 20.9.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 20.9.2010  


Informační dopis - Tasigna

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Tasigna (nilotinib), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis s.r.o., Praha) zdravotnickým pracovníkům.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Aktualizace Seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října.   Státní ústav pro kontrolu léčiv přistoupil k opravě maximální ceny u léčivých přípravků PRESTARIUM NEO a PRESTARIUM NEO FORTE, kódy SÚKL 101205 a 101227 publikované v aktualizaci Seznamu dne 5.11.2010. Nově uvedené maximální ceny zahrnují odpočet 7% dle Janotova balíčku.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  


FI listopad 2010

Farmakoterapeutické informace 11/2010  


Říjen 2010

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.  


Seminář 10 - Oddělení klinického hodnocení ve spolupráci s dalšími útvary SÚKL

Přípravky moderní terapie  


Sdělení SÚKL ze dne 03.11.2010

Uvolnění léčivého přípravku Silkis mast, drm.ung., k distribuci.