ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 27


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.4.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").       


EMA neidentifikovala v souvislosti s používáním vakcíny Rotarix žádná bezpečnostní rizika

Evropská léková agentura (EMA) zveřejnila závěr z mimořádného jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) ke kontaminaci perorálně podávané vakcíny Rotarix - neočekávaná přítomnost nepatogenní virové DNA  v šaržích této vakcíny nepředstavuje riziko pro veřejné zdraví.  


Otázky a odpovědi ohledně preventivního stažení šarží léčiv s obsahem klopidogrelu

Evropská léková agentura dokončila hodnocení osmi generických léčiv obsahujících klopidogrel provedené na žádost Evropské komise. Hodnocení následovalo po zjištění pochybení správné výrobní praxe v místě výroby léčivé látky použité v těchto lécích. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Agentury  konstatoval, že jako preventivní opatření je třeba stáhnout z oběhu všechny šarže přípravků, jež obsahují klopidogrel z místa výroby společnosti Glochem Industries Limited ve Visakhapatnamu v Indii.  


Informace SÚKL ke stahování některých LP s klopidogrelem

Informace SÚKL k dopadům doporučení CHMP EMA na preventivní stažení vybraných léčivých přípravků obsahujících klopidogrel z úrovně lékáren  


Evropská léková agentura doporučuje preventivní stažení šarží léčiv s obsahem klopidogrelu držitele rozhodnutí o registraci Acino Pharma GmbH

Stahování z důvodu nedostatků ve správné výrobní praxi výrobce účinné látky.  


Zápis ze schůzky se zástupci asociací ze dne 1.2.2010

Záznam z jednání SÚKL - AIFP - ČAFF - SVOPL ze dne 1.02.2010.  


Klopidogrel – interakce s inhibitory protonové pumpy

Evropská léková agentura doporučuje upravit existující varování ohledně společného užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy.  


Laboratorní analýza padělků a nelegálních přípravků


Sdělení SÚKL ze dne 22.03.2010

Uvolnění léčivého přípravku Anacid, por.sus. k léčebnému používání.  


Věstník SÚKL 3/2010

Věstník SÚKL 3/2010 zveřejněn 22. 3. 2010  


Sdělení SÚKL ze dne 19.03.2010

Evropská komise vydala rozhodnutí o pozastavení uvádění na trh léčivých přípravků obsahujících sibutramin.  


Seminář 5 - Oddělení klinického hodnocení

Změna v programu semináře s názvem „ Klinická hodnocení léčiv – zapojení lékáren".  


Evropská komise vydala rozhodnutí o pozastavení registrace sibutraminu

Registrace přípravků na hubnutí obsahující sibutramin byla pozastavena, a to ve všech zemích Evropské unie.  


FI březen 2010

Farmakoterapeutické informace 3/2010  


4. čtvrtletí a za celý rok 2009

Spotřeba léčiv v České republice v r. 2009 (dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv)  


Sdělení SÚKL ze dne 09.03.2010

Informace o zjištění nesouladu u léčivého přípravku ZARZIO 30 MU/0,5ml a ZARZIO 48 MU/0,5ml. Léčivý přípravek se nestahuje.  


Sdělení SÚKL ze dne 09.03.2010

Stažení léčivého přípravku Vitamin E 100 SVUS z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 5.3.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2009)               


Sdělení SÚKL ze dne 05.03.2010

Uvolnění léčivého přípravku GANFORT 300 μg/ml + 5 mg/ml k léčebnému používání.  


Aktualizace Seznamu cen původce k 1.3.2010

Aktualizovaný Seznam cen původce nahlášených na 1. čtvrtletí 2010. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 3.3.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené v souladu s vyhláškou č. 92/2008 Sb. do 20. prosince 2009.         


Čerpání nákladů na zřízení a provoz CÚ a na sběr dat o výdejích léčiv

Informace o finančních nákladech k  4.3.2010 .  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz CÚ a na sběr dat o výdejích léčiv

Informace o finančních nákladech na zřízení centrálního úložiště k datu 12.02.2010.  


Upozornění SÚKL

Upozornění SÚKL pro dodavatele lékárenských a lékařských informačních systémů.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.3.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci února.  


Únor 2010

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Sdělení SÚKL ze dne 01.03.2010

Uvolnění léčivého přípravku Anacid, por.sus. k léčebnému používání.