ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

8) Když je potřeba značit léčivý přípravek pro KH, je možné vybrat libovolnou jednu lékárnu?

Zdravotnické zařízení by měla zásobovat lékárna, s odpovídajícím rozsahem činností. Do lůžkových zdravotnických zařízení dodává léčivé přípravky nemocniční lékárna (lékárna s odbornými pracovišti), do ordinací ambulantní péče může léčivé přípravky dodávat jakákoli lékárna (lékárna základního typu).

V případě, že budou brány pro klinické hodnocení přípravky z našeho trhu, lze zajistit jejich doznačení štítkem - „Pro účely klinického hodnocení " + identifikace studie, např. EudraCT number nebo číslo protokolu - v jedné lékárně, odkud by měly být vydány do dalších center. V případě nemocničních center přes nemocniční lékárny těchto zdravotnických zařízení.