ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 23


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.5.2009

  Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").     


Seznam cen původce k 1.5.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 2. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.5.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Upozornění na změnu ATC


Věstník SÚKL 4/2009

Věstník SÚKL je publikován 30.4.2009  


Hodnocení možného vztahu abacaviru k riziku infarktu myokardu – aktualizace

Nová data ze studií podporují možný vztah mezi abacavirem a infarktem myokardu.      


Sdělení SÚKL ze dne 27.4.2009

Pozastavení používání léčivého přípravku Plasmalyte roztok inf. sol.  


Prezentace ze semináře č. 3

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal 22.4.2009 seminář k lékopisné problematice pro lékárníky, výrobce a kontrolní laboratoře.  


Metodiky stanovení cen a úhrad


Související informace


Centrální úložiště

Centrální úložiště elektronických receptů bylo zřízeno jako organizační součást SÚKL dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).  


Upozornění SÚKL na výrobek Bionic Skintherapy

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od výrobce Bionic Skintherapy GmbH, Rakousko, upozornění pro poskytovatele zdravotní péče.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 17.4.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2008).  


Sdělení SÚKL ze dne 16.04.2009

Stažení léčivého přípravku SOLU-MEDROL, inj.pso.lqf. z úrovně zdravotnických zařízení.  


FI duben 2009

Farmakoterapeutické informace 4/2009  


Prezentace ze semináře č. 4

Elektronizace agendy správních řízení o stanovení maximální ceny, výše a podmínek úhrad léčivých přípravků.    


Prezentace ze semináře č. 1

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal 8.4.2009 seminář "Správná výrobní a správná distribuční praxe"   pro výrobce a distributory léčivých přípravků.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.4.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci března.  


Prezentace - revize systému úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal 6.4.2009 pracovní setkání s odbornými lékařskými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a asociacemi farmaceutických firem k systému revize úhrad.  


Seminář 5 – Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance - připomenutí současných požadavků SÚKL  


Informace o výskytu padělku inzulínových jehel Novofine Needles 31G

SÚKL obdržel informaci od britské kompetentní autority MHRA o výskytu padělku inzulínových jehel Novofine Needles 31G na území Velké Británie.  


Březen 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.