ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 30


Seznam cen původce k 1.2.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 1. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.2.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.01.2009

Stažení léčivého přípravku AVAMYS nas.spr.sus. 120x27.5RG z úrovně zdravotnických zařízení  


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.2.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


REG-60 verze 1

Požadavky na registraci léčivých přípravků, při jejichž výrobě byly použity látky pocházející z lidské krve či jejích složek  


Zrušené registrace


Změny v registracích


Přípravky, u kterých byla prodloužena platnost rozhodnutí o registraci


Přípravky převedené na nového držitele


Nově registrované přípravky centralizovanou procedurou


Nově registrované přípravky (bez centralizovaných)


Přehledy léčivých přípravků - 2009

Níže uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Data byla převzata z databáze SÚKL. V případě, že se domníváte, že došlo k uvedení nesprávného údaje, obraťte se prosím na tel. 272 185 333, e-mail:  posta@sukl.cz .  


DIS-10 verze 1

Oznámení zahájení distribuční činnosti na území ČR / oznámení změny v údajích o distributorovi provýdějící distribuci na základě povolení k distribuci léčivých přípravků vydaného jiným členským státem EU.   


Věstník SÚKL 2009


Seminář 1 - Sekce dozorových činností

Správná výrobní a správná distribuční praxe – seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků.      


REG-59 verze 1

Požadavky na registraci přípravků v souvislosti s rizikem přenosu původců zvířecích spongiformních encefalopatií  


Doporučení Evropské lékové agentury pro bezpečnější užívání přípravků obsahujících methylfenidát

Evropská léková agentura (EMEA) vydala prohlášení, ve kterém se potvrzuje, že methylfenidát zůstává vhodnou volbou léčby pro děti od šesti let a adolescenty s deficitem pozornosti/ hyperkinetickým syndromem (ADHD, DSM-IV).  


Přehled seminářů v roce 2009


Sdělení SÚKL ze dne 26.01.2009

Pozastavení distribuce léčivého přípravku MEPIVASTESIN inj.sol. 50x1,7ml  


Sdělení SÚKL ze dne 26.01.2009

Pozastavení distribuce léčivého přípravku UBISTESIN FORTE inj.sol. 50x1,7ml.  


Riziko prodloužení QT intervalu v souvislosti s podáváním léčivého přípravku Fareston (toremifenum)

Evropská léková agentura doporučila nové kontraindikace pro léčivý přípravek Fareston v souvislosti s rizikem prodloužení QT intervalu.  


Přehled krevních bank

Přehled zdravotnických zařízení zajišťující činnost krevní banky  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.1.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2008).    


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.1.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci prosince. Zahrnuje rovněž některé opravy.  


Seznam cen původce k 8.1.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 1. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 8.1.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


FI leden 2009

Farmakoterapeutické informace 1/2009  


2009

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2009.  


Prosinec 2008

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.