ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 22


Seznam cen původce k 1.3.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 1. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.3.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.3.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Upozornění pro testovací zařízení

Upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv testovacím zařízením.  


Sdělení SÚKL ze dne 25.02.2009

Stažení léčivého přípravku NEBIDO, inj. sol., 1x4ml z úrovně zdravotnických zařízení     


Prezentace ze semináře č. 2

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal spolu s Koalicí pro zdraví 10.2.2009 seminář pro pacientské organizace na téma eRecept, Výdej bez lékařského předpisu s omezením, Informační portál pro veřejnost.  


Rok 2009

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  


Gardasil/Silgard – informace o bezpečnosti vakcíny

EMEA informuje o dvou případech výskytu status epilepticus u očkovaných dívek.    


Pozastavení registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab)

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila pozastavení registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab) pro možná závažná bezpečnostní rizika.  


Informace k databázi registrovaných léčivých přípravků

Podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedené v databázi registrovaných léčivých přípravků.  


Seminář 3 - Sekce dozorových činností

Seminář k lékopisné problematice – seminář pro lékárníky, výrobce a kontrolní laboratoře  


Věstník SÚKL 2/2009


Věstník SÚKL 1/2009


Rok 2009

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.2.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2008).  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.2.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje 2 kódy přípravku Nebivolol Sandoz 5 mg (0112584, 0112586), pro které rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady nabylo právní moci k 1.2.2009 po zpětvzetí odvolání. Přípravek je v současné době uváděn na trh.  


FI únor 2009

Farmakoterapeutické informace 2/2009  


Seminář 2 - Setkání s pacientskými organizacemi

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádá spolu s Koalicí pro zdraví 10.2.2009 seminář pro pacientské organizace na téma eRecept, Výdej bez lékařského předpisu s omezením, Informační portál pro veřejnost.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.2.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci ledna.  


Sdělení SÚKL ze dne 04.02.2009

Uvolnění léčivého přípravku AVAMYS nas. spr. sus. 120x27.5RG k léčebnému používání.  


Datové rozhraní SUKL IPLP, verze 09-01

Datové rozhraní pro IPLP (individuálně připravované léčivé přípravky).  


Leden 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.