Prezentace ze semináře č. 1

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal 8.4.2009 seminář "Správná výrobní a správná distribuční praxe"   pro výrobce a distributory léčivých přípravků.  

Seminář 1 - Sekce dozorových činností, 28.01.2009

Správná výrobní a správná distribuční praxe – seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků.